Tutkijat pyrkivät turvaamaan Euroopan ruuantuotannon mikrobien avulla

02.01.2019

Kansainvälinen tutkijaryhmä kehittää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä viljelykäytäntöjä hyödyntämällä muun muassa mikrobeja ja luonnon ekosysteemipalveluja. Tavoitteena on turvata ruuantuotanto Euroopan eri osissa.

Tutkimusprojektin pyrkimyksenä on tuottaa maatalouteen käytäntöjä, jotka hyödyttävät sekä taloudellisesti että ekologisesti niin viljelijöitä, biodiversiteettiä kuin koko yhteiskuntaa. Monitieteisen tutkimusprojektin keskiössä on aktiivinen vuorovaikutus eri alojen tutkijoiden, kasvinsuojeluammattilaisten, viljelijöiden, viljelijäorganisaatioiden ja viljelyneuvojien kesken. 

– Aktiivinen vuorovaikutus eri toimijoiden välillä mahdollistaa uusien viljelykäytäntöjen luomisen, tuotetun tiedon integroimisen jo olemassa oleviin käytäntöihin sekä tiedon tehokkaan jakamisen, toteaa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön professori Kari Saikkonen, joka johtaa yhtä hankkeen tutkimusryhmistä.

EcoStack-hanketta koordinoi italialainen yliopisto Università degli Studi di Napoli Federico II, ja siinä on mukana 24 yhteistyökumppania Euroopan eri maista.

Turun yliopiston tutkimusryhmä keskittyy erityisesti endofyytti-mikrobien käyttöön kasvinsuojelussa. Endofyytit ovat kasvin solukon sisällä kasvavia mikrobeja, sieniä ja bakteereja, joista ei ole kasville haittaa. 

– Itse asiassa aiempien tutkimustemme perusteella tiedämme, että endofyyteistä on jopa hyötyä kasville. Näin on erityisesti korkearavinteisessa maatalousympäristössä, Saikkonen kertoo.

Saikkosen johtama ryhmä tutkii, voidaanko kahta entomopatogeenista sientä, Beauveria bassianaa ja Metarhizium anisopliaea, hyödyntää rapsille ja rypsille mittavia vahinkoja aiheuttavien kirppojen ja rapsikuoriaisten biologisessa torjunnassa. 

– Entomopatogeenisiä sieniä löytyy maaperästä ja ne aiheuttavat tauteja nimenomaan hyönteisille. Koska entomopatogeeniset sienet voivat kasvaa kasveissa myös endofyytteinä, tutkimme, säilyttävätkö ne patogeenisuutensa myös kasvaessaan endofyyttisesti ja voisiko niitä tällä tavoin hyödyntää kasvinsuojelussa, kertoo professori Saikkosen ryhmässä työskentelevä erikoistutkija Anne Muola

Tutkimusryhmä selvittää myös, voiko entomopatogeenisten sienten käytölle kasvinsuojelussa olla jotain esteitä – eli voivatko ne esimerkiksi aiheuttaa tauteja ekosysteemipalveluja tuottaville pölyttäjille.

EcoStack (Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivity) on EU:n Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoittama 5-vuotinen tutkimushanke, joka alkoi syyskuussa 2018. Hankkeen budjetti on yli kymmenen miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Erikoistutkija Anne Muola, 040-5822982, anne.muola@utu.fi

Professori Kari Saikkonen, 040-6683468, kari.saikkonen@utu.fi

Luotu 02.01.2019 | Muokattu 02.01.2019