Asiasana: ruoka

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Koronaepidemia on kohdellut elintarvikealan pk-yrityksiä eri tavoin, mutta yritykset ovat pääosin kehittämis- ja investointihalukkaita

28.01.2021

Valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke kartoitti syksyn 2020 aikana koronapandemian vaikutuksia elintarvikealan pienten ja keskisuurten jalostusyritysten toimintaan. Gaia Consulting Oy toteutti Turun yliopiston Brahea-keskuksen tilaaman selvityksen, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa yritysten kokemuksista korona-aikana, muutoksen mukanaan tuomista uusista toimintatavoista sekä tulevaisuuden näkymistä. Kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti pienten ja keskisuurten toimijoiden kokemukset. Tuloksia avataan tarkemmin webinaarissa 3.2.2021.

Uudessa hankkeessa selvitetään Varsinais-Suomen ruokaketjun kehitystarpeita

25.01.2021

Ruokaketjun toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Markkinoiden kasvava kuluttajavetoisuus, uusien teknologioiden vyöry alalle sekä ilmastonmuutos ja pandemia ovat esimerkkejä tällaisista muutoksista. Vuoden 2021 alussa käynnistynyt hanke Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa (TuKeVa) etsii aktiivisesti yritysten kasvun pullonkauloja ja kehittää yhteystyössä alan yritysten kanssa ratkaisuja niihin.

Violetti peruna pitää aterianjälkeisen verensokerin kurissa (Väitös: FM Johanna Jokioja, 11.12.2020, elintarvikekemia)

FM Johanna Jokioja selvitti väitöstutkimuksessaan violettien perunoiden ja niiden väriuutteen vaikutusta ihmisen aterianjälkeiseen hiilihydraattien aineenvaihduntaan ja tulehdusmerkkiaineisiin. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että antosyaniineja sisältävien violettien perunoiden syöminen edesauttaa aterianjälkeisen verensokerin hallintaa.