Ruokariippuvuus on yleisesti koettu ongelma, joka on yhteydessä ylipainoon ja mielenterveysoireisiin

14.12.2022

Turun yliopiston FinnBrain-tutkimus selvitti ensimmäistä kertaa, kuinka yleisiä ruokariippuvuusoireet ovat suomalaisilla. Tutkijat kartoittivat myös ruokariippuvuusoireiden yhteyksiä ylipainoon ja mielenterveysoireisiin. 

Vaikka ruokariippuvuus on kiistelty käsite, on havaittu, että moni kokee vaikeaksi hillitä tai vähentää tiettyjen ruokien syömistä. 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että prosessoidut, energiatiheät ruuat ja juomat saattavat tuottaa mielihyvää tavalla, joka muistuttaa päihteiden vaikutuksia ja aiheuttaa riippuvuuden kaltaisia oireita sekä eläimillä että ihmisillä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi makeiset, leivonnaiset ja sokeripitoiset virvoitusjuomat sekä suolaiset ja rasvaiset ruuat sekä naposteltavat kuten hampurilaiset, pizzat ja sipsit.

– Ruokariippuvuudesta on arvioitu kärsivän jopa 20 prosenttia aikuisista, ja se on yhdistetty esimerkiksi ylipainoon ja korkeaan kolesteroliin. Onkin esitetty, että energiatiheiden ruokien taipumus aiheuttaa riippuvuutta saattaa olla merkittävä tekijä lihavuuden yleistymisessä väestötasolla, selittää tutkijatohtori Jani Kajanoja.

FinnBrain-tutkimuksessa kartoitettiin ruokariippuvuusoireita 377 aikuiselta. Lisäksi tutkittiin ruokariippuvuusoireiden yhteyttä masennus- ja ahdistuneisuusoireisiin sekä painoindeksiin. 

Ruokariippuvuuden kynnysarvon ylitti 1,5 prosenttia tutkituista miehistä ja 6,6 prosenttia naisista. Lievemmät oireet olivat kuitenkin huomattavan yleisiä. Oireiden määrässä ei ollut eroa sukupuolten välillä, mutta naiset kokivat oireet useammin ongelmaksi. 

Ruokariippuvuus tulisi ottaa huomioon terveyspoliittisessa päätöksenteossa

Ruokariippuvuusoireista kärsivillä esiintyi huomattavasti enemmän ylipainoa ja lihavuutta. Oireet olivat yhteydessä myös masennukseen ja ahdistuneisuuteen. 

–  Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista oli yrittänyt vähentää tiettyjen ruokien syömistä, yli neljäsosa koki huolta omasta syömiskäyttäytymisestään ja 15 prosenttia koki syömiskäyttäytymisensä aiheuttaneen psyykkisiä ongelmia kuten masennusta, itseinhoa tai syyllisyydentunteita, Kajanoja kertoo. 

Tulosten perusteella koettu ruokariippuvuus on yleinen ongelma myös suomalaisilla, ja se yhdistyy ylipainoon, lihavuuteen ja psyykkisiin ongelmiin. Ruokariippuvuusoireita koetaan yleisimmin prosessoituihin energiatiheisiin ruokiin ja juomiin liittyen. 

– Tällaisten elintarvikkeiden saatavuus, markkinointi ja kulutus ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana, mikä tekee ongelmasta keskeisesti yhteiskunnallisen, Kajanoja huomauttaa. 

– Energiatiheiden ruokien ja juomien mahdollisesti aiheuttama riippuvuus sekä todetut terveyshaitat tulisikin ottaa huomioon terveyspoliittisessa päätöksenteossa, esimerkiksi haittaveroilla, markkinoinnin rajoittamisella ja tukemalla taloudellisesti terveellisempiä ruokia, Kajanoja ehdottaa.

Tutkimus on julkaistu Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimissa.

Lisätietoja

Luotu 14.12.2022 | Muokattu 14.12.2022