Turun yliopiston ja Nordic FoodTech VC -rahaston yhteistyöllä pyritään vastaamaan tulevaisuuden ruoantuotannon haasteisiin

12.04.2022

Turun yliopisto on hiljattain solminut yhteistyösopimuksen Nordic FoodTech VC -pääomasijoitusyhtiön kanssa. Yhteistyön tarkoitus on helpottaa ruoka-alan innovaatioiden kaupallistamista, jotta ruoantuotannon haasteisiin pystytään vastaamaan tulevaisuudessa.

Nordic FoodTech VC on Pohjoismaiden ensimmäinen ruokateknologiaan ja ruoka-alan muutoksia aikaansaaviin startuppeihin sijoittava pääomasijoitusyhtiö. Turun yliopiston ja Nordic FoodTech VC -yhtiön yhteistyösopimus tehostaa ja ruoka-alan tutkimuksen ja sijoittajien välistä yhteistyötä. 

– Kun pääomasijoitusyhtiö on tietoinen tutkimuksen kaupallistamisaihioista jo niiden syntyvaiheessa, voidaan keksinnöt viilata heti sijoituskelpoisiksi, kertoo Turun yliopiston yritysasiamies Mikko Pohjola.

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen kehityspäällikön Mari Norrdalin mukaan ruokatutkimuksessa ovat viime vuosina korostuneet muun muassa kasviperäisten proteiininlähteiden tutkimus, erilaiset kestävät ruokaratkaisut ja niiden mittaaminen, sekä yksilöllinen ravitsemus. 

Norrdalin mukaan isossa kuvassa globaali uhka tulee olemaan ruoan riittäminen kaikille. Ilmastonmuutos lisää luonnon ääriolosuhteita ja muuttaa viljelyolosuhteita. Joillain alueilla ruoantuotanto hankaloituu ja alueelle soveltuvat viljelykasvit muuttuvat. Muutokseen sopeutuminen edellyttää uutta tutkimusta ja ratkaisuja.

– Maailmanpoliittiset muutokset ovat vieneet meidät äkkiä tilanteeseen, jossa ruokaomavaraisuuden tärkeys on korostunut. Työtä kotimaisten raaka-aineiden saatavuuden sekä lyhyiden ruokaketjujen ratkaisujen edistämiseksi tulee tehdä laajalla rintamalla, Norrdal linjaa.

Tulevien sukupolvien ravitsemus taataan uusilla innovaatioilla

Nordic FoodTech VC sijoittaa varhaisen vaiheen ruokateknologiayrityksiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Yhtiön perustajiin kuuluvan Mika Kukkuraisen mukaan yhtiö on syntynyt havainnoista ruokasysteemin haasteista. Jotta ruokatuotanto ja ravinnon saanti olisi mahdollista turvata olosuhteista riippumatta, tarvitaan uudenlaista teknologiaa ja uudenlaista ruokaa. 

– Sijoitamme yrityksiin, jotka tekevät hyvää yksilöiden, ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tulevaisuuden ruoka on oltava kaikkea tätä. Ratkaisut ovat vaikuttavuudeltaan merkittäviä ja potentiaaliltaan globaaleja, Kukkurainen listaa.

Avaimet kestävämpään ruokajärjestelmään ovat Nordic FoodTech VC -yhtiön analyytikon Janna Oksasen mukaan tutkimuslähtöisissä innovaatioissa, joilla voidaan muuttaa koko systeemiä kestävämmäksi.

– Pelkkä vähän kestävämpi ei riitä, vaan on tavoiteltava aidosti kestävää järjestelmää kokonaisuutena. Näen, että tutkimusinnovaatioilla saadaan aikaan merkittävää vaikuttavuutta ja rakennettu aidosti kestävä ruokajärjestelmä, Oksanen kertoo.

Oksanen on valmistunut Turun yliopistosta taloussosiologian oppiaineesta. Oksasen mukaan taloussosiologia antoi hyvän pohjan ihmisten toiminnan ja erityisesti kuluttamisen ymmärtämiselle.

– Näen taloussosiologian tutkinnon antavan hyvät lähtökohdat työskennellä kuluttajaymmärryksen parissa. Ruoka, sen kulutus ja vastuullinen ruokajärjestelmä olivat aiheita, jotka tulivat oman mielenkiinnon kautta mukaan kuvioon, ja liitin ne taloussosiologiasta oppimiini teorioihin, Oksanen kertoo.

Haasteena ruokainnovaatioiden kaupallistamisessa on ollut rohkaisun puute

Pohjoismaissa tehdään korkealuokkaista tutkimusta osa-alueilla, joista voisi syntyä ruokasysteemiä muuttavia ratkaisuja. Kukkuraisen mukaan haasteena on ollut, että tutkimuksesta ei ole syntynyt innovaatioita ja liiketoimintaa.

–  Näkemyksemme mukaan syynä on ollut se, että liiketoiminnan käynnistämiseksi ei ole ollut resursseja, eikä rohkaisua, Kukkurainen kertoo.

Kukkuraisen mukaan Nordic FoodTech VC -yhtiölle on antoisaa kohdata tutkijatiimejä, jotka suhtautuvat asiaansa intohimolla ja haluavat ratkoa maailman suurimpia haasteita. Pääoman lisäksi Nordic FoodTech VC tarjoaa tutkimuslähtöisille yrityksille ulkopuolisen näkökulman ruokasysteemin tarpeista ja mahdollisuuksista, sekä miten ne voidaan lunastaa liiketoiminnaksi.

– Odotamme antoisia keskusteluja ideoiden syntyvaiheessa ja ideoiden konkretisointia innovaatioiksi, Kukkurainen visioi.

Kuvitus: Flavoria.

Luotu 12.04.2022 | Muokattu 12.04.2022