Mikrobikirjon laskennalliseen tutkimukseen merkittävä EU-rahoitus

08.03.2021

EU on myöntänyt 5 miljoonan euron rahoituksen nelivuotiselle FindingPheno-hankkeelle, jossa Turun yliopisto on mukana. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa mikrobiekosysteemien ja niitä kantavien isäntälajien vuorovaikutuksista sekä niiden mahdollisuuksista mikrobikirjon yksilölliseen muokkaamiseen.

Kööpenhaminan yliopiston johtamassa FindingPheno-hankkeessa on mukana myös muun muassa Euroopan molekyylilääketieteen instituutti EMBL ja useita terveysalan yrityksiä. Turun yliopisto johtaa hankkeessa tehtävää laskennallisten menetelmien kehitystä.

Hanke on osa maaliskuussa 2021 alkanutta H2020-projektia, jossa Turun yliopisto on keskeinen partneri. Turun yliopisto sai rahoitusta 700 000 euroa.

– Yhdistämme monitieteisesti ja ennakkoluulottomasti matematiikan, tilastotieteen, ekologian ja koneoppimisen menetelmiä yhteistyökumppanien tuottamiin ajankohtaisiin mittausaineistoihin. Kehitämme uusia menetelmiä erityisesti moniulotteisessa datassa ilmenevien muutosten kuvailuun ja syy-seuraussuhteiden analysointiin, kertoo datatieteen apulaisprofessori Leo Lahti, joka johtaa hanketta Turun yliopiston tietotekniikan laitoksella.

Elimistön mikrobikirjon perimä on moninkertaisesti rikkaampi ja helpommin muokattavissa kuin isäntälajien oma perimä. Tämä avaa bioteknologian alalla uusia mahdollisuuksia. Mikrobiston vaihtelu kuitenkin on suurta, ja ymmärrys näistä monimuotoisista ilmiöistä on vielä rajallista. Siksi monitieteinen ote on hankkeessa avainasemassa.

– Uutta tutkimusta tarvitaan, jotta mikrobikirjon koostumukseen ja toimintaan voitaisiin vaikuttaa entistä tehokkaammin ja luotettavammin. Elämän eri tasojen vuorovaikutuksista saatavalla tiedolla on merkitystä sekä biotieteiden perustutkimuksen että teknisten sovellusten kannalta. Hanke auttaa myös vahvistamaan yliopiston kansainvälisiä yhteistyöverkostoja datatieteen ja bioteknologian alalla, kertoo hankkeen koordinaattorina toimiva tutkijatohtori Matti Ruuskanen.

Hankkeen tuloksia sovelletaan muun muassa kestävässä ruuantuotannossa ja bioteknologiassa.

Luotu 08.03.2021 | Muokattu 08.03.2021