Asiasana: bioteknologia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tutkimus vahvisti: avoin tiede edistää tulosten toistettavuutta

19.11.2021

Tutkimusmenetelmien monimutkaistuminen on tuonut haasteita tutkimustulosten toistettavuudelle. Turun yliopiston Bioteknologian laitoksen tutkijoiden mukaan paitsi tulosten, myös tutkimusmenetelmien julkaiseminen ovat keino parantaa toistettavuutta. Tämä vahvistui Gentin yliopiston johdolla tehdyssä kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa kohteena olivat kolmiulotteiset soluviljelymallit.

Väitöstutkimuksessa kehitettiin herkkiä ja helppokäyttöisiä pikatestejä sairauksien havaitsemiseksi (Väitös: DI Iida Martiskainen, 11.6.2021, biotekniikka)

Sairauksien testaaminen pikatestillä nopeasti ja helposti on mahdollista menetelmän suorituskykyä parantamalla. DI Iida Martiskainen kehitti väitöstutkimuksessaan pikatestejä virusinfektioiden ja sydäninfarktin diagnostiikkaan teknologialla, jolla voidaan parantaa menetelmän herkkyyttä ja kvantitatiivisuutta verrattuna tyypilliseen pikatestiteknologiaan. Näin voidaan päästä lähemmäs laboratoriotasoista diagnostiikkaa olosuhteissa, joissa ei ole pääsyä laboratorioon.

Syanobakteerit tulevaisuuden tuotto-organismeina? Hiilivetyjen tuottotehokkuutta voidaan parantaa oikeanlaisilla geneettisillä työkaluilla (Väitös: M.Sc. Verónica Carbonell González, 29.3.2019, molekulaarinen kasvibiologia)

Kilpailukykyisten bioteknologian sovellusten kehittäminen vaatii tuotantosysteemiltä sekä tehokkuutta, säädeltävyyttä että geneettistä vakautta. Verónica Carbonell González selvitti Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa, miten haihtuvien hiilivety-yhdisteiden tuottoa bakteerisoluissa voitaisiin tehostaa.