Asiasana: opiskelu

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Oppimiseen motivoi halu päästä hämmennyksestä harmoniaan (Väitös: VTM, KM Ritva Javanainen, 17.12.2020, kasvatustiede)

Opiskelun mielekkyys, sinnikkyys ja ammattitaidon kehittyminen painottuivat opiskelijoiden oppimisen käsityksessä Ritva Javanaisen Turun yliopistoon tekemässä väitöstutkimuksessa. Javanainen tutki kesäyliopiston opiskelijoita ja heidän käsityksiään oppimisesta. – Oppimisen käynnistää jokin särö, hämmennys, jonka yksilö ratkaisee päästäkseen dissonanssista harmoniaan, Javanainen toteaa.

Opiskelu poliittisen historian oppiaineessa

Poliittinen historia muodostaa poikkeuksellisen laaja-alaisen ja monipuolisen opiskelukentän - Suomen sisäpolitiikasta kansainvälisiin suhteisiin. Aineopinnot tarjoavat mahdollisuuden erikoistumiseen viidellä linjalla: kansainvälisten suhteiden historia, politiikka, valta ja historia, sota, tiedustelu ja turvallisuus​ sekä European Studies ja East Asia study line.