Noel Snyggillä meneillään on viides opiskeluvuosi, Aliisa Mäkisellä neljäs. Opiskeluaikaan on kummallakin mahtunut useita pestejä erilaisissa järjestöhommissa.

Yhteisöllisyys on opiskelun parasta antia

Kansainvälisen liiketoiminnan opiskelija Noel Snygg ja tietojärjestelmätieteen opiskelija Aliisa Mäkinen ovat kummatkin ylpeitä kauppakorkealaisia. Heille kauppakorkeakoululaisuus merkitsee opiskelua arvostetussa opinahjossa, jolla on rikas historia ja vahvat suhteet työelämään.

– Kauppakorkeakoulussa opiskelu on tuntunut alusta lähtien omalta jutulta. Opinnoissa on yhdistynyt sopiva määrä teoriaa ja käytäntöä, ja olen saanut kattavasti eväitä työelämän haasteita varten, Snygg kertoo.

– Opiskeluiden aikana olen päässyt kehittämään osaamistani niin käytännön case-tehtävien kautta kuin perinteisesti luento- ja tenttisaleissa. Turun KY:n tarjoamat mahdollisuudet ovat puolestaan antaneet käytännön työkokemusta jo koulun penkillä, Mäkinen kuvailee.

Kumpikin painottaa yhteisöllisyyden tärkeyttä opiskelukokemuksessa. 

– Erityisesti TuKYn toiminnan kautta muodostuneet suhteet ovat olleet olennaisia oman yhteisöni löytämisessä, ja uskon saaneeni järjestötoiminnan kautta elinikäisiä ystäviä, Snygg kertoo.

Mäkisen mukaan yhteisöllisyys näkyy esimerkiksi jaettuina tenttimuistiinpanoina, kahvihetkinä Mercatorilla ja satojen aktiivitoimijoiden joukkona.

– Sanotaan, että opiskelu on ihmisen parasta aikaa, enkä voisi olla enempää samaa mieltä. Suurin tekijä tässä on ehdottomasti yhteisöllisyys, joka on yksi Turun kauppakorkeakoulun suurimpia rikkauksia, Mäkinen toteaa.

Snygg kertoo myös, että kauppakorkeakoulun henkilökunta suhtautuu innostuneesti opetukseen ja näkee opiskelijat tärkeänä sidosryhmänä.

– Kauppakorkeakoulussa vallitsee yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuri, jonka avulla korkeakoulu kasvaa ja kehittyy.

Mäkinen ja Snygg ovat kummatkin olleet aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa. Snygg on toiminut muun muassa TuKYn kansainvälisen jaoston CIA TuKYn hallituksessa, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa ja Turun KY:n myyntipäällikkönä. Tällä hetkellä hän vaikuttaa TSE Mastersin hallituksessa. Mäkinen taas toimi kahden vuoden ajan Turun KY:n toiminnanjohtajana. Sitä ennen hän oli mukana esimerkiksi yrityssuhdetiimissä ja järjesti suuria opiskelijatapahtumia.

Opiskelijat pitävät tutkintojensa vahvuutena monipuolisuutta, joka tarjoaa laajat uramahdollisuudet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

– Tutkinto Turun kauppakorkeakoulusta on arvostettu yritysten keskuudessa, mikä tarjoaa lisätukea tulevaisuudensuunnitelmilleni, Snygg toteaa.

– Kauppakorkeakoulussa keräämäni tietotaito ja ennen kaikkea verkostot tarjoavat loistavan pohjan työelämälle. Uskon löytäväni varsin mielenkiintoisia uramahdollisuuksia, Mäkinen lisää.