Tse paasykokeet 2018 tuky

Opiskelu Turun kauppakorkeakoulussa

Turun kauppakorkeakoulu on yksi Suomen suosituimmista kauppakorkeakouluista, ja olemme vuosittain hakijamäärätilastojen kärjessä. Kauppatieteiden tutkintokoulutusta järjestetään kahdella kampuksella, Turussa ja Porissa.

Monipuolinen koulutuksemme takaa, että opiskelijamme saavat vankat analyyttiset valmiudet sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Ohjelmissamme korostuvat vastuullisuus ja eettisyys osana tulevaisuuden ammattitaitoa.

Olemme AACSB-akkreditoitu kauppakorkeakoulu. AACSB-akkreditointi on viidellä prosentilla maailman kauppatieteellistä koulutusta antavista yksiköistä. Akkreditointi tarkoittaa muun muassa opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä.

Tutustu opiskeluun kauppakorkeakoulussa

Laadukasta koulutusta

Maailmassa on yli 20 000 kauppakorkeakoulua – TSE sijoittuu tutkitusti kauppakorkeakoulujen eliittiin eli parhaaseen viiteen prosenttiin. Kansainvälinen AACSB-akkreditointi on tae koulutuksemme laadukkuudesta. Koulutuksemme rakentuu laajalle asiantuntemukselle kauppatieteissä, taloustieteissä ja tulevaisuudentutkimuksessa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa opintoja tehdään viidessä eri ohjelmassa:

  • laskentatoimi ja rahoitus
  • kansainvälinen johtaminen ja yrittäjyys
  • markkinoinnin ja arvoketjujen johtaminen
  • taloustieteet
  • liiketoimintaosaaminen (KTK), asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaaminen (KTM), Pori
  • Lisäksi tohtorintutkinnon voi suorittaa 12 oppiaineessa

Opiskelijamme ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja viihtyvät innostavassa opiskeluympäristössä. Tuemme oppimista ja mittaamme vuosittain oppimistavoitteiden toteutumista. Opetusta arvioimme ja kehitämme jatkuvasti palautteen pohjalta. Opiskelijapalaute on keskeinen laadunvarmistuksen osa, ja kaikki opiskelijamme osallistuvat antamalla säännöllistä palautetta opintojaksoistaan. Opetuksen ja oppimisen laadunarviointijärjestelmämme on saanut positiivista palautetta kansainväliseltä arviointiryhmältä.

Opiskele osana tiivistä yhteisöä

Meillä opiskelijat, tutkijat ja opettajat muodostavat tiiviin ja mutkattoman yhteisön. Hyvä yhteishenki ja avoin ilmapiiri saavat vuodesta toiseen kiitosta opiskelijoiltamme. Kauppakorkeakoulun tilat sijaitsevat keskeisillä paikoilla lähellä Turun ja Porin keskustoja, ja opetus tapahtuu kätevästi molemmilla paikkakunnilla saman katon alla. Kansainvälisyys näkyy ja kuuluu koulumme arjessa: meille saapuu vuosittain toistasataa vaihto-opiskelijaa ja kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissamme aloittaa kymmeniä uusia opiskelijoita joka vuosi. Suomen paras opiskelijakaupunki Turku ja opiskelijaystävällinen Pori sekä aktiivinen opiskelijajärjestötoiminta takaavat unohtumattoman opiskeluajan.

Meille on tärkeää, että uusi opiskelija otetaan heti mukaan yhteisöön ja apua on tarjolla opintojen eri vaiheissa. Ensimmäinen syksy alkaa tiiviillä tuutoroinnilla, jonka aikana opiskelijatuutorit johdattelevat uuden opiskelijan yliopistomaailmaan. Syyslukukausi alkaa orientaatioviikolla, mutta ohjattu perehtyminen opiskelukäytäntöihin jatkuu koko ensimmäisen lukuvuoden. Jokainen opiskelija saa meillä myös opettajatuutorin, joka auttaa akateemisten kysymysten kanssa. Opintotoimistot puolestaan auttavat henkilökohtaisen opintosuunnitelman teossa ja päivittämisessä läpi koko opiskeluajan.

Työelämässä kysyttyä osaamista

Meiltä valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin, sillä Turun kauppakorkeakoulu on perinteikäs ja arvostettu toimija. Vuoden 2017 tilastojen mukaan alumneillamme oli viisi vuotta valmistumisen jälkeen lähes täystyöllisyys. Valmistuneiden maistereiden korkea työllistymisaste on yksi selkeä merkki koulutuksen työelämävastaavuudesta ja laadusta.  Halutessasi voit jo opiskeluaikana hyödyntää tiivistä alumniyhteisöämme osallistumalla vaikkapa mentorointiin, jolloin meiltä valmistuneet opiskelijat auttavat sinua suunnittelemaan uraa ja kiinnittymään työelämään. Meillä myös työharjoittelun voi sisällyttää osaksi tutkintoa.

Koulutamme asiantuntijoita johto- ja kehittämistehtäviin. Meiltä valmistuvat opiskelijat ovat analyyttisia ajattelijoita, kommunikoivat sujuvasti usealla kielellä ja työskentelevät luontevasti tiimeissä. He ajattelevat ja toimivat vastuullisesti ja osaavat ennakoida. Työelämässä tarvittavia taitoja kartutetaan opintojen alusta saakka kandi- ja maisteriohjelmissa aina tohtoriohjelmaan asti.

Ainutlaatuisia näkökulmia

A Great Place to Think Ahead on Turun kauppakorkeakoulun motto. Turun kauppakorkeakoulussa toimii kansallisesti ainutlaatuinen tutkimusyksikkö, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, jonka vaikutuksesta opinnoissamme ja tutkinnoissamme on tulevaisuusajattelullinen ote. Muita painopisteitämme ovat disruptioajattelu (Laboratory of Business Disruption Research), vastuullinen liiketoiminta ja kestävä kehitys, joista mm. tarjoamme opintokokonaisuuksia. Meiltä valmistuvat kauppatieteilijät suorittavat myös kansallisesti poikkeuksellisen laajat liikekielen opinnot, ja yksikkönä olemme Turun yliopiston ahkerimpia ulkomaisen opiskelijavaihdon suorittajia. Näistä elementeistä syntyy Turun kauppakorkeakoulun ainutlaatuinen oppimisympäristö, joka on tulevaisuusorientoitunut, yhteiskunnallisesti tiedostava ja monipuolisen kansainvälinen.

Sitaatit opiskelijalähettiläs Kaisa Olli
Parasta kauppatieteissä on se, että tutkinto ei suoraan valmista mihinkään tiettyyn ammattiin. Opiskelu antaa laajat eväät, joiden avulla voi tehdä urapolustaan juuri omannäköisen.
Kaisa Olli, laskentatoimen ja rahoituksen opiskelija
Laadukas. Yhteisöllinen. Arvostettu. Ainutlaatuinen.
Tulevaisuusorientoitunut, yhteiskunnallisesti tiedostava ja monipuolisen kansainvälinen oppimisympäristö.

Opintotoimistojen yhteystiedot