Tohtorikoulutus Turun kauppakorkeakoulussa

Turun kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkijat kuuluvat joko Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan, kliiniseen tohtoriohjelmaan (jos pääaine on terveystaloustiede) tai teknologian tohtoriohjelmaan (jos pääaine on tietojärjestelmätiede). Tälle sivulle on koottu ohjeita kaikille Turun kauppakorkeakoulun jatko-opiskelijoille ja hakijoille.

Hakeminen

Turun kauppakorkeakoulussa tohtorintutkinnon voi suorittaa kolmessa tohtoriohjelmassa, joiden kautta hakeminen tapahtuu. Kaikkiin ohjelmiin hakeuduttaessa noudatetaan Turun kauppakorkeakoulun valintaperusteita jatko-opintoihin, mutta tohtoriohjelmilla on myös omia ohjeita ja liitteitä, joten on tärkeää tutustua huolella hakuohjeisiin.

Tutustu yleisesti, miten haet väitöskirjatutkijaksi Turun yliopistoon Tutkijakoulu UTUGS:n sivuilta: https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/hakuohjeet

Yleisiä ohjeita opiskeluun

Hyödyllisiä linkkejä


Rahoitus

Rahoituksesta löytyy lisätietoa tutkijakoulun (UTUGS) sivuilta. Lisäksi intrasta löytyy Tutkimusrahoitusyksikön rahoituksen vuosikello (englanniksi) ja tietoa Research Professional tietokannasta.

 

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Kaikki kauppakorkeakoulun opinnot löytyvät opinto-oppaalta. Opintojaksoille ilmoittaudutaan Pepissä, ellei muuta mainita opinto-oppaalla. Vaikka Pepissä omasta HOPSista näkee kursseista monia asioita, kannattaa aina katsoa myös opinto-oppaalta kurssin tarkemmat tiedot eli käyttää Peppiä ja opinto-opasta rinnakkain. Kurssin järjestämisajankohdan näkee usein kurssin lisätietoja -kohdasta oppaalta. Lisäksi kevään lukukauden osalta tarkemmat toteutustiedot julkaistaan 15.11. ja syksyn osalta 15.6. Silloin näkee kurssin tarkemmat toteutustiedot eli milloin kurssi pidetään ja milloin ja miten sinne ilmoittaudutaan. Heti opintojakson nimen alapuolella näkyvä sininen palkki on tällainen toteutustieto, jota painamalla saa auki koko toteutustiedon. Usein jatko-opintoja ei järjestetä tiettynä ajankohtana, vaan opintojakson voi suorittaa ottamalla yhteyttä vastuuopettajaan. Silloin tällaisella kurssilla ei ole sinistä toteutuspalkkia lainkaan tai kurssin ajankohta kattaa koko kaksivuotisen opetussuunnitelman.

 

Opintojen suunnittelu ja ohjaussuunnitelma

Jatko-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen opiskelija laatii Pepissä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka perusteella myös opintosuoritusotteet tulostuvat järjestelmästä. Alkuun voi ohjaajan kanssa keskustella opinnoista, ja laatia alustavan HOPSin exceliin (pohja), mutta opinnot kannattaa sen jälkeen viedä Peppi-järjestelmään. HOPS-ohjeet löytyvät tästä dokumentista, ja intranetissä on myös kattavat Peppi-ohjeet. Koordinaattorilta voi varata ajan Peppi-HOPSin tekemiseen. Mieti tässä yhteydessä myös kansainvälistymisaikeitasi; aiotko lähteä vaihtoon, käydä konferensseissa jne. Opintojaksojen tiedot löytyvät opinto-oppaasta, mutta jatko-opintoihin voi sisältyä myös Turun kauppakorkeakoulun ulkopuolisia opintoja, kuten KATAJA:n, KAVA:n tai muiden yliopistojen tarjoamia kursseja. Näistä keskustellaan aina ohjaajan kanssa ennen suorittamista. Joissain tapauksissa pakollisia opintoja voi korvata muualla suoritetuilla opinnoilla (tällöin kyseisen kurssin vastuuhenkilöön tulee olla yhteydessä ennen kuin suorittaa kurssin). Jos on aikeissa mennä suorittamaan opintojakson toiseen suomalaiseen yliopistoon, pitää hakea JOO-opinto-oikeutta hyvissä ajoin ja kurssin suorittamiseen pitää olla ohjaajan puolto.
 
Lisäksi jatko-opintojen ohjaajan ja ohjattavan välille laaditaan molempien osapuolten vastuut sekä aikataulun määrittävä ohjaussuunnitelma. (Ohjaussuunnitelma englanniksi, mikäli ohjaajasi on englanninkielinen). Ohjaussuunnitelman voi laatia myös sähköisesti lomakkeella (kielen saa vaihdettua oikeasta ylänurkasta). Ohjaussuunnitelma laaditaan aina yhdessä ohjaajien kanssa ja se kannattaa tehdä esimerkiksi ohjaustapaamisen yhteydessä.
 
 

Muualla suoritetut opinnot - hyväksilukuprosessi

Opintoja voi suorittaa myös Turun yliopiston ulkopuolella, kuten KATAJA:ssa. Varmistathan aina ohjaajaltasi opintojen soveltuvuuden tutkintoosi. Muualla suoritettuja opintoja voi tuoda tutkintoon täyttämällä sähköisen hakemuksen ja liittämällä siihen kurssitodistuksen ja kurssikuvauksen. Varaudu esittämään pyynnöstä alkuperäinen kurssitodistus.

Lomakkeella tulee antaa seuraavat tiedot:

 1. Opintosuorituksen nimike. Tässä myös ilmoitetaan, mikäli halutaan korvata jokin TSE:n oma kurssi. Esim. "KATAJA Reserach Traditions in Marketing, korvaa kurssin KV205001 MAJ11". Opintojaksojen koodit löytyvät kootusti tästä dokumentista.
 2. Opintopistemäärä
 3. Opintosuorituksen kuvaus, jossa myös ilmoitetaan mihin opintopisteitä on hakemassa: pääaineeseen, yleistieteellisiin opintoihin vai vapaasti valittaviin opintoihin. Esim. "Suoritettu kurssi 03.11.2017 Vaasan yliopistossa, haetaan pääaineeseen."
 4. Liitä mukaan kurssitodistus ja kurssikuvaus.
 5. Huomioi, että jos hakee useampaa suoritusta samaan kategoriaan eli joko pääaineeseen, yleistieteellisiin opintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin, voi yhdelle lomakkeelle laittaa useamman suorituksen, kunhan tekee sen selkeästi. Tämä on etenkin hyväksyjää ajatellen mukavampaa, ettei hänelle tule monta lomaketta, vaan yksi johon on koottuna kaikki kerralla. Tärkeää kuitenkin on, ettei sekoita keskenään esim. pääaineeseen ja yleistieteellisiin opintoihin hyväksiluettavia kursseja, koska näissä on eri hyväksyjät.
 6. Lomake löytyy osoitteesta https://forms.utu.fi/private/opintosuorituksenhyvaksynta (myös UGIS-järjestelmässä on linkki lomakkeelle).

 

Lisätietoja antaa koordinaattori Jenni Gray (p. 029 450 3890 ja 050 501 8969).

Jatko-opinnot

Tutkintovaatimukset ja -rakenne

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on:

 1. osallistuttava säännöllisesti opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla tutkintoa varten järjestettävään opetukseen
 2. laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka tiede- ja opetusneuvosto hyväksyy julkisen tarkastuksen jälkeen
 3. suoritettava muut opetussuunnitelmassa määrätyt opintosuoritukset, jotka yhdessä väitöskirjan kanssa osoittavat itsenäistä ja kriittistä ajattelua opiskelijan tutkimusalalla.

Kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnon 40 op opinnot koostuvat Turun kauppakorkeakoulussa seuraavasti:

 • yleistieteelliset opinnot
 • pääaineen jatko-opinnot
 • valinnaiset opinnot, jotka voidaan valita aiotun tutkimuksellisen suuntauksen mukaan
 • väitöskirjan laatiminen, julkaiseminen ja puolustaminen julkisessa väitöstilaisuudessa

Kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkijat valitsevat opintonsa

 • TSE:n omasta kurssitarjonnasta
 • Tutkijakoulun (UTUGS) kurssitarjonnasta
 • Valtakunnallisten ja kansainvälisten tutkijakoulutusohjelmien tarjonnasta (KATAJA, KAVA/FDPE, NFF, TVA/FFA, TUCS, FDPSS, EIASM)
 • Mahdollisuuksien mukaan muiden TY:n tiedekuntien tarjonnasta ja JOO-opintoina muiden suomalaisten yliopistojen tarjonnasta (edellyttää pääaineen puoltoa ja hakemista JOOPAS-järjestelmässä)
Tohtorintutkintoon kuuluvat opinnot ovat jatko-opintotasoisia ja tutkintoon voi sisällyttää myös syventäviä opintoja. Aine- ja perusopintotasoisia opintoja ei jatkotutkintoon voi sisällyttää.

Opinto-opas

Tutkinnon tavoitteet

Opinnoissa tohtorin tutkintoa varten tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy syvällisesti omaan tieteenalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
 • saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti
 • soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa
 • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
 • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Turun kauppakorkeakoulu on määrittänyt oppimistavoitteet, joilla pyrimme siihen, että jokainen Turun kauppakorkeakoulusta valmistunut tohtori

 • on oman alansa asiantuntija
 • osaa ratkaista vaativia tieteellisiä ongelmia itsenäisesti
 • komunikoi rakentavasti argumentoiden
 • toimii ammatillisesti ja vastuullisesti ja ymmärtää työnsä vaikutukset
Väitöskirjaprosessi

Lue huolella "Väitöskirjan hyväksymisprosessi Turun kauppakorkeakoulussa" -sivulta löytyvät ohjeet.

Tutustu myös "Väitöskirjan julkaisuohjeet Turun kauppakorkeakoulussa" -sivuun.

Yliopiston yhteisillä "Ohjeet väittelijälle" -sivuilla on hyödyllistä tietoa väitösprosessiin liittyen (esim. väitöksestä tiedottaminen).

Valmistuminen

Turun kauppakorkeakoulussa väitöskirjatutkijan ei tarvitse hakea valmistumista erikseen, vaan valmistumispäivä on automaattisesti se päivä, jolloin väitöskirja hyväksytään. Tutkintotodisuksen saa noin kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, ruuhka-aikoina voi mennä pidempään.

Ajankohtaista

Haku UTUGS-rahoitteisiin palkallisiin väitöskirjatutkijoiden paikkoihin järjestetään 28.8.-13.9.2024. Hakujulistus julkaistaan ennen kesäkuun loppua tohtoriohjelman sivuilla: https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/turun-kauppakorkeakoulun-tohtoriohjelma