Väitöskirjan julkaisuohjeet Turun kauppakorkeakoulussa

Turun kauppakorkeakoulun väitöskirjat julkaistaan pääsääntöisesti Turun yliopiston Annales-sarjassa, alasarjassa E – Oeconomica. Julkaisuprosessiin on hyvä varata aikaa noin seitsemän viikkoa.

Kirjaston sivuilla on kuvattu kattavasti koko julkaisuprosessi, mutta alla on koottuna Turun kauppakorkeakoulun omia ohjeita mm. painatusmääriin liittyen.

Lisäksi koko yliopistolla on yhteiset ohjeet väittelijälle:

Julkaisuprosessi Turun kauppakorkeakoulussa

Julkaisusarja

Turun yliopiston julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis, alasarja E – Oeconomica – julkaisee Turun kauppakorkeakoulun väitöskirjoja kielestä riippumatta. Sarjaan otetaan ainoastaan Turun kauppakorkeakoulussa väitösluvan saaneita teoksia.
 
Alasarjan E (Oeconomica) teokset voivat ilmestyä joko sekä painettuna että sähköisenä (suositeltu julkaisutapa) tai pelkästään painettuna. Väittely pelkästään sähköisellä väitöskirjalla ei ole mahdollista alasarjassa E – Oeconomica.  Teoksen julkaisemisesta sarjassa tehdään julkaisusopimus (Sopimus teoksen julkaisemisesta Turun yliopiston julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis-sarjassa). Sopimukset (2 kpl) voi palauttaa postilla/sisäpostilla osoitteeseen: Turun Yliopiston kirjasto, Annales-sarja (Educariumin kirjasto), FI-20014 Turun Yliopisto. Toinen kappale sopimuksista palautetaan allekirjoitettuna tekijälle postitse.
 
Sarjan tunnuksen (sarjanumeron sekä ISBN- ja ISSN-tunnuksen) saa verkkolomakkeella. Kirjasto lähettää tunnuksen sen jälkeen kun se on vastaanottanut julkaisusopimuksen.

Julkaisusopimus ja verkkolomake löytyvät kirjaston sivuilta.

Painatuskulut

Teoksen painopaikan voi valita vapaasti. Väittelijä itse vastaa painon laskun maksamisesta. Väitöskirjan julkaisurahoitusta voi hakea Turun kauppakorkeakouluseuralta.
 
Kauppakorkeakouluseuran painatuskulujen kattamiseen tarkoitettua apurahaa haetaan erillisellä lomakkeella, jonka saa TSE:n tohtoriohjelman koordinaattorilta. Apurahojen maksupäivät ovat kaksi kertaa vuodessa: 15.6. ja 15.12. Apurahaa voi hakea, kun väittelylupa on myönnetty ja se voidaan maksaa em. maksupäivinä, kun valmistuminen tohtorintutkintoon on todennettavissa opintorekisteristä.
 
Lomake apurahan hakemiseksi on toimitettava allekirjoitettuna viimeistään kolme viikkoa ennen apurahan maksupäivää skannattuna sähköpostitse osoitteella: mimmi@merkuriuksenkarnevaalit.fi ja jenni.heerva@utu.fi.

Väitöskirjan jakelu ja painatusmäärät

Väitöskirjan painosmäärää ja jakelua pohtiessasi tutustu tiedekunnan painomääräpäätökseen ja ilmoita painolle valitsemasi painosmäärä. Ehdoton minimi pakollista jakelua varten vaihtelee sen mukaan, onko väitöskirja julkaistu sähköisesti vai ei. Muista ilmoittaa myös TSE:n Infoon, millä tavoin väitöskirjasi on julkaistu, jotta he osaavat toimittaa kirjat oikeille tahoille.

Kun väitöskirjan painos on valmis, kirjapaino ilmoittaa siitä sinulle. Toimita teoksen painetut yleisökappaleet Kauppakorkeakoulun infopisteeseen viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta (la-su lasketaan mukaan). Tarkemmat tiedot kirjojen toimituksesta löytyvät tiedekunnan painomääräpäätöksestä.

Toimita teoksen verkkoversio (jos teos julkaistaan verkossa) kirjastoon viim. 15 päivää ennen väitöstilaisuutta. Teoksen voi toimittaa sähköpostilla julkaisut@utu.fi -osoitteeseen. Kirjasto hoitaa teoksen tallennuksen Turun yliopiston julkaisuarkistoon.

Väitöskirjan painatus

Ota yhteyttä jo hyvissä ajoin kirjapainoon, jossa painatat teoksesi. Voit olla yhteyksissä painoon ja kysellä painon työtilannetta/aikatauluja jo ennen väittelyluvan saantia. Toimi näin erityisesti silloin jos tiedät aikataulusi olevan kireä.
 
Painatusprosessiin on hyvä vara aikaa noin seitsemän viikkoa.
 
Yliopiston sopimuspainot löytyvät Turun yliopiston "Ohjeita väittelijälle" -sivustolta.

Kirjaston sivuilta löytyy Annales-sarjan julkaisuprosessi, johon kannattaa tutustua huolellisesti.