Hakeminen Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan

Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa (keväällä & syksyllä). Seuraava haku tohtoriohjelmaan on keväällä: 1.3.-17.3.2023 (opiskeluoikeus alkaa 1.8.2023). Syksyisin voi hakea opiskeluoikeuden lisäksi myös palkallisia väitöskirjatutkijan paikkoja. Tutustu alla oleviin ohjeisiin ja jätä hakemus sähköisesti hakuaikana.

Kevään hakuilmoitus on julkaistu. Katso se tästä!

Ohje hakulomakkeen täyttämiseen julkaistaan ennen haun alkamista

Lukuvuonna 2022-23 hakuajat ovat syksyllä 29.8.2022 - 16.9.2022 (opiskeluoikeus 1.1.2023 alkaen + UTUGS palkkapaikat 1.1.2023-31.12.2026) ja keväällä 1.3.2023 - 17.3.2023 (opiskeluoikeus 1.8.2023 alkaen).

Hakijan muistilista

1. Valitse pääaine ja tutustu tutkimukseemme

Turun kauppakorkeakoulun ohjelma vastaa kauppatieteellisestä, taloustieteellisestä sekä tulevaisuudentutkimuksen tohtorikoulutuksesta Turun yliopistossa. Ohjelma on kauppatieteellisen alan luonteen mukaisesti monitieteinen ja kattaa kaikki liiketoiminnan ja talouden tutkimuksen kannalta keskeiset tieteenalat. Turun kauppakorkeakoulussa pääaineita ovat:

 • laskentatoimi ja rahoitus
 • laskentatoimi ja rahoitus, Pori
 • johtaminen ja organisointi
 • johtaminen ja organisointi, Pori
 • markkinointi
 • markkinointi, Pori
 • kansainvälinen liiketoiminta
 • toimitusketjujen johtaminen
 • yrittäjyys
 • taloustiede
 • yritysjuridiikka
 • talousmaantiede
 • taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
 • tietojärjestelmätiede
 • tulevaisuudentutkimus
 • terveystaloustiede (tohtoriohjelma on tällöin Kliininen tohtoriohjelma, tiedekunta Turun kauppakorkeakoulu)

Tutustu tarkemmin Turun kauppakorkeakoulun oppiaineisiin ja niissä tehtävään tutkimukseen.

2. Tutustu valintaperusteisiin ja hakuohjeisiin

Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan hakevat noudattavat Turun kauppakorkeakoulun valintaperusteita jatko-opintoihin. Tutustu myös yleisiin hakuohjesiin Tutkijakoulu UTUGS:n sivuilta.

Lisäksi Turun kauppakorkeakoulun hakujulistuksessa on yksityiskohtaisempia tietoja hakemisesta, liitteistä ja muista ohjeista, joihin on tutustuttava ennen hakua. Hakujulistus julkaistaan tällä sivulla ennen haun alkamista.

3. Valmistele liitteet ja hae tohtoriohjelmaan hakuaikoina
Oikeutta kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin sekä filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseen Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmassa haetaan erillisellä hakulomakkeella Turun yliopiston sähköisessä hakujärjestelmässä.
 
Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana tutkijakoulu UTUGS:n sivuilla: https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset. Jokaisella Turun yliopiston tohtoriohjelmalla on oma hakulomakkeensa. Hakija valitsee hakujärjestelmässä Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman hakulomakkeen.
 
Hakuajat ovat lukuvuonna 2022–2023 seuraavat:
 • syksyn haku 29.8.2022–16.9.2022 (opiskeluoikeus 1.1.2023 alkaen + UTUGS palkkapaikat 1.1.2023-31.12.2026)
 • kevään haku 1.3.2023–17.3.2023 (opiskeluoikeus 1.8.2023 alkaen)
 
Linkki hakujärjestelmään julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkaessa. Tohtoriohjelmat julkaisevat jokaista hakua varten ennen haun alkamista oman hakuilmoituksensa ja on tärkeää, että hakija toimii ko. haun ohjeiden mukaan. 
 
Hakemista varten hakijan tulee valmistella seuraavat dokumentit ja liittää ne sähköisesti hakemukseensa:
 1. Tutkimussuunnitelma, mukaan lukien rahoitussuunnitelma ja suunnitelma tutkimuksen ja tutkinnon suorittamisen aikataulusta (enint. 10 sivua (poislukien kansilehti ja lähdeluettelo), Times New Roman 12 pt, line spacing 1,5) pdf-tiedostona.
 2. Ansioluettelo (Suomen Akatemian ohjeiden mukaisena: the instructions of the Academy of Finland and the Finnish Advisory Board on Research Integrity)
 3. Julkaisuluettelo (Opetusministeriön julkaisutyyppiluokituksen mukaan, jonka löydät mm. Suomen akatemian sivujen kautta)
 4. Motivaatiokirje eli perustelut jatko-opintoihin hakeutumiselle (Letter of motivation), mukaan lukien myös tulevaisuuden urasuunnitelmat tohtorintutkinnon jälkeen
 5. Skannatut kopiot virallisista tai virallisesti oikeaksi todistetuista tutkintotodistuksista ja skannatut kopiot virallisista opintosuoritusotteista (kandidaatin ja maisterin tutkinnoista) pdf-tiedostona.
 6. Skannatut kopiot tutkintotodistusten ja opintosuoritusotteiden virallisista käännöksistä (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) mikäli asiakirjat eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä
 7. Mahdolliset suosituskirjeet pdf-tiedostona
 8. Kielitesti: Joko suoraan testiorganisaation lähettämänä Turun yliopistolle sekä kielitestin kopio hakemuksen liitteeksi tai muu todenne riittävästä kielitaidosta TSE:n valintaperusteiden mukaisesti.

Tarkemmat ohjeet liitteiden muodosta annetaan hakukohtaisessa hakujulistuksessa, joka julkaistaan täällä ennen hakua.

4. Miten hakuprosessi etenee?

Hakemusten arviointi perustuu Turun kauppakorkeakoulun jatko-opintoja koskeviin valintaperusteisiin. Hakijoilta tarkastetaan jatko-opiskelukelpoisuus, minkä jälkeen oppiaineet ja kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi hakemukset. Hyväksymme vuosittain noin 29% hakeneista ohjelmaan.

Päätökset tohtorintutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä tehdään kevään haussa toukokuun loppuun mennessä, jolloin opiskeluoikeus alkaa 1.8., ja syksyn haun osalta päätöksistä ilmoitetaan marraskuun loppuun mennessä ja opiskeluoikeus alkaa 1.1. Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden myöntää kauppakorkeakoulun dekaani.

Yliopistolain (558/2009) 82 § ja Turun yliopiston johtosäännön mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua Turun kauppakorkeakoululta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä.

UTUGS-palkkapaikkavalinnat julkaistaan tohtoriohjelman englanninkielisillä sivuilla.

Sitaatti PhD tse Ilonen
Inspiroidu tieteestä Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmassa! Täällä voit kasvaa tutkijaksi osaavan ja kannustavan tiedeyhteisön jäsenenä.
Sanna Ilonen, yrittäjyyden yliopisto-opettaja ja tohtoriohjelman alumni

AACSB Accredited