Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT)

Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) edistää korkealaatuista kliinistä tutkimusta ja tukee kliinisen lääketieteen sekä sille läheisten tieteenalojen tohtorikoulutusta sekä tutkimusta, joka kohdistuu monipuolisesti sairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon mukaan lukien translationaalinen ja palvelujärjestelmiin kohdistuva tutkimus.

 • Turku Brain and Mind on TKT:n osaohjelma.
 • TKT tukee tohtorintutkinnon ja ammatillisen pätevöitymisen suorittamista samanaikaisesti.

Kehitämme väitöskirjatutkijoiden asiantuntemusta ja tietotaitoa seuraavilla osa-alueilla:

 • sairauksien syiden tunteminen, sairauksien ehkäisy ja niiden seurausten lievittäminen
 • sairauksien diagnostiikan sekä hoitojen tuntemus ja kehittäminen
 • kliinisten tutkimustulosten ymmärtäminen ja niiden kriittinen soveltaminen
 • kliinisen tutkimuksen erityispiirteet, käytännöt ja tutkimuseettiset kysymykset 
 • hoitojärjestelmän kehittämisen, toiminnan ja hoitojen vaikuttavuuden tutkiminen

Ota yhteyttä:

Tohtoriohjelman johtaja:
professori Antti Saraste

Tohtoriohjelman koordinaattori:
koordinaattori Mikko Tähtö-Pakkanen

Tutkimuksemme aihepiirejä

Kardiovaskulaariset ja aineenvaihduntasairaudet

 • esimerkiksi LASERI ja STRIP, Turun PET-keskuksen tutkimuksen huippuyksikkö, kliininen kardiologia

Pediatrinen tutkimus

 • infektiot, immunologia, NAMI-, DIPP- ja Teddy-hankkeet

Neurotieteet ja psykiatria

 • esimerkiksi Turku Brain and Mind Center ja FinnBrain

Ortopedinen tutkimus

 • kliininen ortopedia ja biomateriaalit

Onkologia

 • syövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit ja diagnostiset biomarkkerit

 • kliininen syöpätutkimus

Lääketieteellinen kuvantaminen ja diagnostiikka sovelluksineen

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmien tutkimus ja kehittäminen

Lisäksi mm.:

 • epidemiologia, kansanterveystiede, kliininen allergologia ja immunologia, lisääntymislääketiede, terveystaloustiede
UTUGS-palkkapaikoille valitut
Sitaatti PhD TKT Pouru
Tutkimustyö ja kliinisen tohtoriohjelman koulutus ovat tarjonneet uusia näkökulmia opintoihini.
Jussi-Pekka Pouru, tohtorikoulutettava