Tohtorikoulutuksen opinto-oppaat lääketieteellisessä tiedekunnassa

Tohtorikoulutuksessa on kaksi toisiaan täydentävää opinto-opasta.

    Yliopiston sähköisessä järjestelmässä ovat tohtoriohjelmakohtaiset opinto-oppaat, jotka sisältävät yleiskuvauksen tohtoriohjelmasta, osaamistavoitteet, koulutuksen sisällön ja kurssitarjonnan, sekä opiskelijavalintaan liittyen, kelpoisuusehtoja tutkinnoittain tarkentavat edellytykset. Lisäksi yliopiston sähköisestä järjestelmästä löytyvät tutkijakoulun tarjoamat yhteiset opinnot.

    Lääketieteellisellä tiedekunnalla on tohtorikoulutuksen opinto-opas, joka on tarkoitettu tohtorintutkintoa suorittavien käsikirjaksi. Opas sisältää ne tiedekunnan omat säädökset ja menettelytapaohjeet, jotka koskevat lääketieteen, hammaslääketieteen, filosofian ja terveystieteiden tohtorintutkinnon suorittamista. Oppaasta löytyy mm. tiedekunnan väitöskirjaa koskevat määräykset ja väitöskirjaprosessiin liittyvät ohjeet.