Tutkimus

Tutkimus lääketieteellisessä tiedekunnassa

Tiedekunnan tutkimuksen vahvuus on translationaalisessa tutkimuksessa. Siinä kliininen ja perustutkimus yhdistyvät tutkimusjatkumoksi, jossa uudet tutkimustulokset päätyvät biolääketieteen laboratorioista kliinisten kokeiden kautta potilaiden hoitosuosituksiin.

Tiedekunnan tutkimuksen erityisiä vahvuusalueita ovat kuvantaminen, diagnostiikka ja lääkekehitys.

UTU Research Faculty of Medicine kokoaa yhteen kaikki tiedekunnan tutkimusryhmien johtajat.

Tutkijoiden toimintaedellytyksiä tukee korkeatasoinen tutkimusinfrastruktuuri, joka on rakennettu yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja BioCityTurku -tutkimusorganisaation kanssa.

Temaattiset tutkimusohjelmat

Tiedekunnassa toimii kuusi kansainvälisesti arvioitua tutkimusohjelmaa, joissa työskentelee tutkijoita sekä Turun yliopistosta, Åbo Akademista että myös Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Viisi ohjelmista on yhteisiä BioCityTurku -tutkimusorganisaation kanssa. Kuudes ohjelma on hoitotieteen tutkimusohjelma.

Biomaterial and Medical Device Research Programme

Tutkimusohjelma tutkii ja kehittää luotettavia ja turvallisia tulevaisuuden biomateriaaleja ja kudosten uudelleenrakentumisen apuvälineitä. Uusilla materiaaleilla voidaan korvata vaurioitunutta kudosta tai elinten osia, ja edesauttaa elimistön omaa uudistumisprosessia paranemisen aikana. Monitieteinen ohjelma yhdistää lääketieteen, hammaslääketieteen, luonnontieteen ja insinööritieteiden tutkijoita.

http://www.biomaterials.utu.fi/

Diagnostic Technologies and Applications

Monitieteinen tutkimusohjelma yhdistää tutkijoita kemian, fysiikan, biokemian, bioteknologian, insinööritieteiden, kliinisen lääketieteen ja laboratoriolääketieteen aloilta. Tavoitteena on kehittää uusia teknologioita, testausmenetelmiä, instrumentaatiota, testialustoja ja sovelluksia vastaamaan nykypäivän ja huomisen diagnostisia tarpeita.

http://www.biocity.turku.fi/research-programmes/diagnostic-technologies-and-applications/

Lifespan of Cardiovascular, Inflammatory, Endocrine & Metabolic Disorders – LIFESPAN

Ohjelman tutkijoiden tavoitteena on selvittää elimistön normaaleja ja epänormaaleja kasvuprosesseja, sekä ymmärtää ja hoitaa sydän- ja verisuoni-, tulehdus-, endokriinisten ja aineenvaihduntasairauksien koko elinkaarta. Käytettävät monialaiset molekyylilääketieteen ja koko elimistön ja väestön tason huomioonottavat tutkimusmenetelmät yhdistävät mm. perus- ja kliinistä tutkimusta sekä kansanterveystiedettä.

http://www.biocity.turku.fi/research-programmes/turku-centre-for-lifespan-research/

Receptor Programme

Receptor-tutkimusohjelman tutkijat ovat keskittyneet selvittämään sitä, miten solut reagoivat ympäristöstään tuleviin signaaleihin, kuten kasvutekijöihin ja hormoneihin, ja millaisia molekyylitason signaalinvälitysmekanismeja ne käyttävät. Solujen viestiliikenteen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään monien sairauksien perustaa, mm. tulehduksia, rappeutumissairauksia, syöpää ja etäpesäkkeiden syntyä. 

http://www.biocity.turku.fi/research-programmes/receptor-programme/

Translational Infectious Disease and Immunity Research Programme

Monialainen tutkimusohjelma tutkii kaikkia infektiosairauksien pääasiallisia osa-alueita: mikrobeja ja niiden ominaisuuksia, mikrobidiagnostiikan menetelmiä, immuunivasteen vaikutusta synnynnäiseen ja hankittuun immuniteettiin ja immuunivälitteisiin sairauksiin, sekä kliinisiä ja kokeellisia tulehdussairauksia. Ohjelman tavoitteena on saada uutta tietoa mikrobeista ja niiden aiheuttamista sairauksista, ymmärtää infektioiden ja immuunivälitteisten sairauksien mekanismeja, ja parantaa infektiosairauksien diagnostiikkaa ja potilaiden hoitoa. 

http://www.biocity.turku.fi/research-programmes/translational-infectious-disease-and-immunity-research-programme/

Empowering Population, Patients, Professionals in Health and Care

Hoitotieteen tutkimusohjelman tarkoituksena on lisätä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa, joka antaa potilaille, heidän perheilleen, terveydenhuollon ammattilaisille ja kaikille kansalaisille uusia mahdollisuuksia ymmärtää ja vaikuttaa.
Tutkimusohjelmassa tehdään sekä perus- että soveltavaa tutkimusta. Informaatioteknologian hyödyntäminen on vahvasti mukana tutkimuskohteena. Tutkijat ovat hyvin verkostoituneita oman, ja muiden alojen tutkijoihin, sekä myös terveys- ja hyvinvointipalveluihin ja muihin koulutusorganisaatioihin.

Linkki