UTU Research – Faculty of Medicine, lyhyesti RFM, kokoaa yhteen lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusprojektien vastuulliset tutkijat.

RFM on perustettu tukemaan tiedekunnan asiantuntijoiden ja heidän asiantuntemuksensa näkyvyyttä sekä yliopiston sisällä että ulkopuolella. Jäsenyys takaa sen, että saatavilla on ensi käden kohdennettua tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja tutkimuksen tapahtumista. Jäseniä on tällä hetkellä noin 140.

Vaikuta tiedepolitiikkaan ja rahoitusohjelmiin

Research Facultyn jäsenet pääsevät myös kertomaan mielipiteensä tiedepoliittisista asioista, ja antamaan lausuntoja valmisteluvaiheessa olevista EU:n tärkeistä rahoitusohjelmista, kuten Horizon2020 ja Horizon Europe.

RFM-seminaarit lukukausittain

Kaksi kertaa vuodessa kaikki jäsenet saavat kutsun RFM-seminaariin kuulemaan viimeisimmät uutiset tiedekunnan ja yliopiston tutkimusedellytysten kehittämisestä ja tutkimusrahoituksesta. Näissä seminaareissa on myös hyvä mahdollisuus verkostoitua muiden RFM:n tutkijoiden kanssa.

Edellytyksenä dosentin arvo tai vastaava pätevyys

Research Facultyyn saapuneet hakemukset arvioi pari kertaa vuodessa tiedekunnan tutkimuksen arvioinnin toimikunta. Dekaani nimittää jäsenet kuultuaan toimikuntaa. Jäsenyyden edellytyksenä on dosentin arvo tai vastaava akateeminen pätevyys. Lisäksi vaaditaan kokemusta tutkimusryhmän johtamisesta ja menestystä täydentävän rahoituksen saamisessa.

Jäsenet biolääketieteen laitokselta

Jäsenet kliiniseltä laitokselta