Jetro Tuulari profiilikuva
Jetro
Tuulari
kollegiumtutkija, Psykiatria
dosentti, Kliininen laitos
M.D., Ph.D., Adjunct Professor. Principal Investigator of FinnBrain Neuroimaging Lab
Tutkimme perimän ja ympäristön vaikutuksia aivojen rakenteeseen ja toimintaan sekä yhteyksiä tulevaan hyvinvointiin.

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Neurotieteet, Aivojen kehitys, Lihavuus, Mielihyvä aivoissa, Syöminen, Liikunta, Sosiaalinen kosketus, Aivokuvantaminen, Magneettikuvantaminen (MRI), Toiminnallinen magneettikuvantaminen (fMRI), Diffuusiokuvantaminen (DTI), Positroniemissiotomografia (PET). Verkostomallintaminen (konnektomiikka). Kehittyvä asiantuntijuus
väestöneurotiede.

Biografia

Olen valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 2014 ja tohtoriksi 2015 sekä saanut kognitiviisen neurotieteen dosentuurin 2018. Toimin FinnBrain aivokuvantamisen vastaavana tutkijana tutkimusaiheena on kehittyvät aivot ja terveys.

Opetus

Opetustyöni keskittyy neurotieteiden menetelmien opetukseen Human Neuroscience maisteri-ohjelmassa. Minulla on laaja tuutorointi ja mentorointi kokemus ja osaaminen.

Julkaisut

Järjestä: