Terhi Heino profiilikuva
Terhi
Heino
dosentti, biolääketieteen laitos
yliopistonlehtori, biolääketieteen laitos
University Lecturer, Adjunct professor (docent) in Cell Biology

Ota yhteyttä

+358 29 450 4027
+358 50 476 5988
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

biolääketiede
luukudos
solubiologia
kantasolut
regeneratiivinen lääketiede
osteoporoosi
murtuman paraneminen
luun muodostuminen
angiogeneesi
endoteelisolut
haavan paraneminen

Biografia

Väittelin filosofian tohtoriksi Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2005. Post-doktoraalikoulutukseni tein Karoliinisessa Instituutissa (Pediatric Endocrinology Unit, Department of Women and Child Health) Tukholmassa ja sen jälkeen palasin kotiyliopistooni, jossa olen työskennellyt opetus- ja tutkimustehtävissä vuodesta 2008 alkaen. Vuonna 2013 minulle myönnettiin solubiologian dosentin arvo.

Nykyisin toimin regeneratiivisen lääketieteen yliopistonlehtorina Biolääketieteen laitoksella. Työhöni kuuluu paljon perus- ja jatkotutkintokoulutusta ja olen monella tapaa mukana opetuksen kehittämisessä. Toimin mm. Biolääketieteen LuK-vaiheen B2-lukukausijohtajana ja opiskelijoiden mentorina. Lisäksi olen mukana edistämässä kestävää kehitystä lääketieteellisen koulutuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa kiinnostukseni kohteena ovat kudosten uusiutuminen, kantasolut, luusolujen biologia ja biomateriaalit. Projekteissani keskeistä on translationaalinen lähestymistapa regeneratiiviseen lääketieteeseen. 

Ammatillisina tavoitteinani on edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Tähän pyrin niin tutkimustyössäni kuin kouluttaessani ja ohjatessani perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita heidän matkallaan lääketieteen ja biolääketieteen ammattilaisiksi ja asiantuntijoiksi.

Opetus

Laaja-alainen aineenopettajan pedagoginen pätevyys, Yliopistopedagogiikka (60 op), Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto, 2009-2014.

Laaja opetuskokemus yli 10 vuoden ajalta sekä perus- että jatkokoulutuksessa, mukaan lukien curriculumin ja opetuksen kehittäminen.

Histologian, solubiologian, anatomian, farmakologian, regeneratiivisen lääketieteen ja syöpäbiologian opetusta. Vastuuopettaja seuraavilla kursseilla: Ihmisen anatomia ja fysiologia I (3 op), Syöpäbiologia (6 op), Urapolut ja mentorointi (2 op).

Opettajatuutori (nyk. mentori) Biolääketieteen koulutusohjelmassa v. 2013-2022.

Kansainvälistä opetuskokemusta Biomedicine -koulutusohjelmassa Karolinska Institutetissa (Molecular Medicine, 15 ects) 2013-2016.

Partneri ja mentori EU:n rahoittamassa kansainvälisessä, monitieteisessä koulutushankkeessa (IDEATE) 2013-2016.

Tutkimus

Tutkimukseni keskittyy mesenkymaalisiin kantasoluihin (MSC) ja niiden merkitykseen kudosten uusiutumisessa. Erityisesti olen kiinnostunut MSC-solujen ja verisuonten endoteelisolujen ja niiden esiasteiden välisistä vuorovaikutuksista ja niiden merkityksestä luunmurtumien ja kroonisten haavojen paranemisessa. Käytämme in vitro -soluviljelymalleja ja muita yleisiä biolääketieteen tutkimusmenetelmiä, mutta tarkastelemme myös havaittujen ilmiöiden kliinistä relevanssia käyttämällä erilaisia biomateriaaleja ja potilasnäytteitä. Tavoitteenamme on saavuttaa uutta tietoa niistä solujen välisistä molekyylitason mekanismeista, jotka ovat keskeisiä luun muodostuksessa eli osteogeneesissä ja verisuonten uudismuodostuksessa eli angiogeneesissä. Saavutettuja tutkimustuloksia on mahdollista soveltaa regeneratiivisessa lääketieteessä, kun kehitetään uusia menetelmiä luun ja pehmytkudosten paranemisen tehostamiseksi.

Julkaisut

Järjestä: