Teijo Saari profiilikuva
Teijo
Saari
professori, anestesiologia ja tehohoito
MD, PhD. Head of Department
Akuutin leikkauksenjälkeisen kivunhoidon parantaminen täsmentämällä lääkehoitoja.

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Akuutti kipu
kivun hoito
farmakometrinen mallinnus ja simulaatio
kliininen farmakologia
lääkeaineiden yhteisvaikutukset

Biografia

Olen kliininen tutkija ja toimin anestesiologian ja tehohoidon oppiaineen professorina Turun yliopistossa sekä ylilääkärinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Olen erikoistunut anestesiologiaan ja tehohoitoon sekä sydänanestesiaan, kliinisenä työnäni päivystän TYKSin T-sairaalan päivystysleikkaussalissa 2-4 kertaa kuukaudessa. Tutkimusta olen tehnyt vuodesta 2004 ja väitöskirjani tein lääkeaineiden välisiä yhteisvaikutuksia selvittäneessä tutkimuksessa professori Klaus Olkkolan ohjauksessa. Toimin post doctoral fellowna Erlangen-Nurembergin yliopistossa (2011-2013), jossa opiskelin lääkeaineiden käyttäytymisen kuvaamiseen käytettäviä mallinnusmenetelmiä. Sittemmin tutkimustyöni on keskittynyt lääkeannostelun tarkentamiseen ja yksilöllistämiseen useissa eri projekteissa.

Olen ollut kirjoittajana 54 tutkimusartikkelissa, joista merkittävimmät ovat äskettäiset tutkimukset kivunhoidossa käytettyjen lääkeaineiden käyttäytymisestä ja vaikutuksista. Artikkelit on julkaistu keskeisissä anestesiologian ja kliinisen farmakologian julkaisuissa. H-indeksini on 20.

Opetus

Opetusvastuut: 1) Anestesiologian ja tehohoidon LL-opetus, 2) Anestesiologian ja tehohoidon jatkokoulutus.

Erityiset kiinnostuksen kohteet: Päivystysanestesiologia, kipulääketiede, anestesiologinen farmakologia.

Tutkimus

Keskeinen tutkimusalani on ollut selvittää lääkeaineiden yhteisvaikutuksia ja kehittää lääkehoitoa tarkentavia annostelumalleja. Vuodesta 2013 alkaen johtamani tutkimusryhmä on pyrkinyt potilaillatyössä toteutetuissa kliinisissä lääketutkimuksissa kehittämään akuutin leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa käytettäviä hoitomuotoja. Tärkeänä osana on ollut etsiä vaihtoehtoja kovan kivun hoidossa käytetyille opioidi-ryhmän lääkkeille. Keskeisimpinä tutkimuslöydöksinä olemme havainneet, että lääkeaineannostelua yksilöivillä matemaattisilla malleilla voidaan tarkentaa kivunhoitoa. Olemme lisäksi havainneet että opioidi-lääkityksen ohessa käytettävät lisälääkkeet parantavat kivunhoidon tuloksia ja vähentävät potilaiden kokemia haittavaikutuksia. Tulevina vuosina pyrimme selvittämään akuutin kivun hoidon yhteyksiä potilaan kokeman kivun kroonistumiseen.

Julkaisut

Järjestä:

Effect of xenon on brain injury, neurological outcome, and survival in patients after aneurysmal subarachnoid hemorrhage-study protocol for a randomized clinical trial (2023)

Trials
Laaksonen Mikael, Rinne Jaakko, Rahi Melissa, Posti Jussi P., Laitio Ruut, Kivelev Juri, Saarenpää Ilkka, Laukka Dan, Frösen Juhana, Ronkainen Antti, Bendel Stepani, Långsjö Jaakko, Ala-Peijari Marika, Saunavaara Jani, Parkkola Riitta, Nyman Mikko, Martikainen Ilkka K., Dickens Alex M., Rinne Juha, Valtonen Mika, Saari Teijo I., Koivisto Timo, Bendel Paula, Roine Timo, Saraste Antti, Vahlberg Tero, Tanttari Juha, Laitio Timo
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Nestehoito (2022)

Huttunen Tuomas, Saari Teijo, Niemi-Murola Leila
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))

Oksikodoni (2022)

Bendel Stepani, Saari Teijo, Hoppu Sanna
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))

Alfentaniili (2022)

Bendel Stepani, Saari Teijo
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))

Morfiini (2022)

Bendel Stepani, Saari Teijo, Hoppu Sanna
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))

Remifentaniili (2022)

Bendel Stepani, Saari Teijo
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))