Turun yliopistossa kehitetyn radiolääkeaineen alustavat ihmistutkimuksen tulokset lupaavia – tutkimusta jatketaan nivelreumapotilailla

16.04.2021

Tulehdussairauksien positroniemissiotomografiassa eli PET-kuvantamisessa käytettäväksi tarkoitetun radiolääkeaineen alustavat tutkimustulokset on julkaistu. Tulehdussolujen liikennettä ohjaavaan VAP-1-molekyyliin hakeutuva yhdiste on ensimmäinen kokonaan Suomessa kehitetty radiolääkeaine, joka on edennyt ihmistutkimuksiin. Terveillä vapaaehtoisilla aloitetussa tutkimuksessa radiolääkeaineen havaittiin olevan hyvin siedetty ja turvallinen.

Gallium-68-radioisotoopilla leimattu, Siglec-9-peptidiin perustuva radiolääkeaine on osoitettu turvalliseksi terveillä vapaaehtoisilla.

– PET-kuvauksessa käytetyn radioainelääkeaineen määrä on tavanomaiseen lääkeaineeseen verrattuna jopa tuhansia kertoja pienempi. Tutkimukset uusillakin merkkiaineilla ovat siis tavanomaisia lääketutkimuksia turvallisempia, kertovat Turun PET-keskuksen tutkijat Riikka Viitanen ja Olli Moisio.

Tutkimuksessa kuvannettiin myös hiljattain diagnosoitu nivelreumapotilas. Tulehtuneet nivelet näkyivät selvästi PET-kuvissa, ja radiolääkeaine näyttääkin hakeutuvan tehokkaasti tulehtuneeseen kudokseen.

Tutkimuksessa käytetyn radiolääkeaineen rakenne ja tutkimusasetelman havainnekuva.

PET-kuvaus uudella 68Ga-DOTA-Siglec-9-radiolääkeaineella osoittaa selvästi reumapotilaan tulehtuneet nivelet (oikealla).
 

– Radiolääkeaineemme on pitkäjänteisen prekliinisen tutkimustyön tulos, ja on palkitsevaa saada tuloksia, jotka vastaavat odotuksiamme. Tulokset ovat hyvin lupaavia, mutta kaikkien uusien radiolääkeaineiden toimivuuden tulee täyttää tiukat lääketieteelliset ja tilastolliset kriteerit ennen kuin niitä voidaan harkita yleiseen tutkimuskäyttöön. Jatkamme siis tutkimusta vapaaehtoisilla nivelreumapotilailla, kertoo tutkimusryhmän johtaja, Turun yliopiston professori Anne Roivainen.

– Tämä tutkimus on ainutlaatuinen, ja sillä on pitkä innovatiivinen historia Turun yliopistossa. Nyt on osoitettu, että uusi radiolääkeaine toimii ihmisillä, iloitsee VAP-1-molekyylin löytänyt akateemikko, professori Sirpa Jalkanen.

Radiolääkeaineella halutaan edistää tulehdussairauksien diagnostiikkaa ja lääkekehitystä molekyylikuvantamisen avulla. Tutkimusala on nopeasti kehittyvä, ja Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteinen PET-keskus on yksi Euroopan johtavista alan tutkimuskeskuksista.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (ERVA-rahoitus), Jane ja Aatos Erkon säätiö, Sigrid Juséliuksen Säätiö, Business Finland, Suomen kulttuurirahasto ja Sydäntutkimussäätiö.

Tutkimus julkaistiin huhtikuussa Journal of Nuclear Medicine -tiedelehdessä.

Luotu 16.04.2021 | Muokattu 16.04.2021