Sari Stenholm profiilikuva
Sari
Stenholm
professori, kansanterveystiede
Professor

Contact

+358 29 450 2755
+358 50 465 1745
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kansanterveystiede
Gerontologia
Epidemiologia
Lihavuus
Sarkopenia
Fyysinen kunto
Fyysinen aktiivisuus
Liikunta
Ikääntyminen
Eläköityminen

Biografia

Aikaisemmat työtehtävät

 • 2015-2020 Akatemiatutkija, Turun yliopisto
 • 2014-2015 Gerontologian professori, Tampereen yliopisto
 • 2013-2015 Erikoistutkija, Turun yliopisto
 • 2010-2013 Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Turku / Helsinki
 • 2007-2009 Visiting Post-doctoral Fellow, National Institutes of Health, National Institute on Aging, Baltimore, MD, USA
 • 2004-2007 Tutkija, Kansanterveyslaitos, Turku


Meneillään olevat tutkimushankkeet

Finnish Retirement and Aging study (FIREA), 2013– (www.utu.fi/firea ).

 • Tavoitteet: Tutkia elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymisen.
 • Rahoittajat: Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion säätiö, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

REACT interventio (Enhancing physical activity and healthy aging among recent retirees – Randomized controlled in-home physical activity trial, NCT03320746), 2017–

 • Tavoitteet: Testata ja arvioida teknologiapohjaisen satunnaistetun kontrolloidun liikuntaintervention käyttökelpoisuutta ja tehokkuutta eläkkeelle siirtyneiden kuntatyöntekijöiden joukossa.
 • Rahoittajat: Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion säätiö, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Pidempään töissä – tutkimus työuran pituudesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä ikääntyvillä kuntatyöntekijöillä, 2018–

 • Tavoitteet: Tunnistaa työhön, terveyteen ja elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä, jotka ennustavat laskennallista eläkeikää pidempää työuraa. Tutkia, auttaako työuran pidentäminen pysymään terveenä ja toimintakykyisenä verrattuna niihin, jotka vastaavassa iässä ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle.
 • Rahoittajat: Työsuojelurahasto

 

Palkinnot ja huomionosoitukset

 • Lupaavimman gerontologian alan tutkijan palkinto, the Nordic Gerontology Federation, 2014.
 • Tutkimusartikkelikilpailu, 2. sija, Liikuntatieteellinen seura, 2016.

 

Ulkomaiset tutkimusvierailut

 • Visiting Scientist, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Social and Behavioral Sciences, Boston, MA, USA, June 2017 – July 2017
 • Visiting Scientist, National Institutes of Health, National Institute on Aging, Baltimore, MD, USA, September 2012 – October 2012
 • Visiting Post-doctoral Fellow, National Institutes of Health, National Institute on Aging, Baltimore, MD, USA, November 2007 – November 2009

 

Julkaisut

 • 119 kansainvälistä vertaisarvioitua artikkelia ja 5 suomenkielistä vertaisarvioitua artikkelia
 • 34 ensimmäinen kirjoittaja, 17 viimeinen kirjoittaja
 • H indeksi 26

 

Muut akateemiset tehtävät

Toimituskunnan jäsenyyden tieteellisissä julkaisusarjoissa

 • Journals of Gerontology: Medical Sciences
 • Scandinavian Journal for Work, Environment & Health
Luottamustehtävät
 • Ohjausryhmän jäsen, Center for Healthy Aging, University of Copenhagen
 • Ohjausryhmän jäsen, Ikäinstituutin Elämäni eläkevuodet -hanke
 • Research Facultyn jäsen Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnassa
 • Tieteellisen toimikunnan jäsen, Nordic Gerontological Federation (NGF)
Ohjauskokemus ja muut tehtävät
 • Väitöskirjaohjaus (2 väitellyt, 10 kesken)
 • Vastaväittäjänä 4 kertaa ja esitarkastajana 3 kertaa
 • Rahoitushakemusten arviointikokemusta (mm. Swedish Research Council)

Julkaisut

Järjestä: