Sari Stenholm profiilikuva
Sari
Stenholm
professori, kansanterveystiede
Professor

Contact

+358 29 450 2755
+358 50 465 1745
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kansanterveystiede
Gerontologia
Epidemiologia
Lihavuus
Sarkopenia
Fyysinen kunto
Fyysinen aktiivisuus
Liikunta
Ikääntyminen
Eläköityminen

Biografia

Aikaisemmat työtehtävät

 • 2015-2020 Akatemiatutkija, Turun yliopisto
 • 2014-2015 Gerontologian professori, Tampereen yliopisto
 • 2013-2015 Erikoistutkija, Turun yliopisto
 • 2010-2013 Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Turku / Helsinki
 • 2007-2009 Visiting Post-doctoral Fellow, National Institutes of Health, National Institute on Aging, Baltimore, MD, USA
 • 2004-2007 Tutkija, Kansanterveyslaitos, Turku


Meneillään olevat tutkimushankkeet

Finnish Retirement and Aging study (FIREA), 2013– (www.utu.fi/firea ).

 • Tavoitteet: Tutkia elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymisen.
 • Rahoittajat: Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion säätiö, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

REACT interventio (Enhancing physical activity and healthy aging among recent retirees – Randomized controlled in-home physical activity trial, NCT03320746), 2017–

 • Tavoitteet: Testata ja arvioida teknologiapohjaisen satunnaistetun kontrolloidun liikuntaintervention käyttökelpoisuutta ja tehokkuutta eläkkeelle siirtyneiden kuntatyöntekijöiden joukossa.
 • Rahoittajat: Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion säätiö, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Pidempään töissä – tutkimus työuran pituudesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä ikääntyvillä kuntatyöntekijöillä, 2018–

 • Tavoitteet: Tunnistaa työhön, terveyteen ja elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä, jotka ennustavat laskennallista eläkeikää pidempää työuraa. Tutkia, auttaako työuran pidentäminen pysymään terveenä ja toimintakykyisenä verrattuna niihin, jotka vastaavassa iässä ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle.
 • Rahoittajat: Työsuojelurahasto

 

Palkinnot ja huomionosoitukset

 • Lupaavimman gerontologian alan tutkijan palkinto, the Nordic Gerontology Federation, 2014.
 • Tutkimusartikkelikilpailu, 2. sija, Liikuntatieteellinen seura, 2016.

 

Ulkomaiset tutkimusvierailut

 • Visiting Scientist, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Social and Behavioral Sciences, Boston, MA, USA, June 2017 – July 2017
 • Visiting Scientist, National Institutes of Health, National Institute on Aging, Baltimore, MD, USA, September 2012 – October 2012
 • Visiting Post-doctoral Fellow, National Institutes of Health, National Institute on Aging, Baltimore, MD, USA, November 2007 – November 2009

 

Julkaisut

 • 119 kansainvälistä vertaisarvioitua artikkelia ja 5 suomenkielistä vertaisarvioitua artikkelia
 • 34 ensimmäinen kirjoittaja, 17 viimeinen kirjoittaja
 • H indeksi 26

 

Muut akateemiset tehtävät

Toimituskunnan jäsenyyden tieteellisissä julkaisusarjoissa

 • Journals of Gerontology: Medical Sciences
 • Scandinavian Journal for Work, Environment & Health
Luottamustehtävät
 • Ohjausryhmän jäsen, Center for Healthy Aging, University of Copenhagen
 • Ohjausryhmän jäsen, Ikäinstituutin Elämäni eläkevuodet -hanke
 • Research Facultyn jäsen Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnassa
 • Tieteellisen toimikunnan jäsen, Nordic Gerontological Federation (NGF)
Ohjauskokemus ja muut tehtävät
 • Väitöskirjaohjaus (2 väitellyt, 10 kesken)
 • Vastaväittäjänä 4 kertaa ja esitarkastajana 3 kertaa
 • Rahoitushakemusten arviointikokemusta (mm. Swedish Research Council)

Julkaisut

Järjestä:

Association of alcohol use with years lived without major chronic diseases: A multicohort study from the IPD-Work consortium and UK Biobank (2022)

Lancet regional health - Europe
Nyberg Solja T., Batty David G., Pentti Jaana, Madsen Ida E.H., Alfredsson Lars, Bjorner Jakob B., Borritz Marianne, Burr Hermann, Ervasti Jenni, Goldberg Marcel, Jokela Markus, Knutsson Anders, Koskinen Aki, Lallukka Tea, Lindbohm Joni V., Nielsen Martin L., Oksanen Tuula, Pejtersen Jan H., Pietiläinen Olli, Rahkonen Ossi, Rugulies Reiner, Shipley Martin J., Sipilä Pyry N., Sørensen Jeppe K., Stenholm Sari, Suominen Sakari, Väänänen Ari, Vahtera Jussi, Virtanen Marianna, Westerlund Hugo, Zins Marie, Singh-Manoux Archana, Kivimäki Mika
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Väestön terveys ja vanheneminen (2022)

Gerontologia
Koskinen Seppo, Martelin Tuija, Sihvonen Ari-Pekka, Plaanen Laura, Stenholm Sari, Aromaa Arpo
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))