Markus Juonala profiilikuva
Markus
Juonala
professori, Sisätautioppi
Professor
Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät, LASERI-tutkimus, i3c-konsortio

Contact

+358 29 450 2754
+358 50 478 3572

Asiantuntijuusalueet

Sisätaudit
endokrinologia
valtimotaudin riskitekijät

Biografia

Olen kliininen tutkija toimien sisätautiopin professorina Turun yliopistossa sekä ylilääkärinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Olen erikoistunut sisätauteihin sekä endokrinologiaan, kliinisenä työnäni pidän yhden päivän viikossa endokrinologian poliklinikkaa sekä päivystän ensiavussa 2-4 kertaa kuukaudessa. Tutkimusta olen tehnyt vuodesta 2001. Väitöskirjani tein Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI)-tutkimuksessa. Sittemmin olen työskennellyt myös useiden muiden lapsuudessa aloitettujen valtimotautitutkimuksen parissa. Näistä keskeisimpinä ovat olleet Internal Childhood Cardiovascular Cohort (i3c)-konsortio, Sepelvaltimotaudin Riskitekioiden Interventioprojekti, Longitudinal Study of Australian Children ja Aboriginal Birth Cohort study. 

Olen ollut kirjoittajana noin 270 tutkimusartikkelissa, joista merkittävin on NEJMissä julkaistu i3c-konsortion aineistoon perustuva artikkeli lapsuuden lihavuuden ja valtimotaudin riskitekijöiden yhteyksistä. Artikkeleista 30 on julkaistu keskeisissä sydänalan julkaisuissa (Circulation 17 artikkelia, European Heart Journal 8 artikkelia, JACC 5 artikkelia). H-indeksini on 44. 

Opetus

Opetusvastuut: 1) Sisätautien LL-opetus, 2) Sisätautien erikoistumiskoulutus

Erityiset kiinnostuksen kohteet: Päivystyssisätaudit, endokrinologia, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt


Tutkimus

Keskeinen tutkimuksalani on ollut selvittää lapsuuden riskitekijöiden merkitystä valtimotaudin kehittymisessä. Vuodesta 2008 alkaen johtamani tutkimusryhmä on pyrkinyt eri seurantakohorteissa tutkimaan erityisesti ylipainon ja siihen liittyvien metabolisten riskitekijöiden sekä sosioekonomisen aseman vaikutusta. Keskeisimpinä tutkimuslöydöksinä olemme havainneet, että jo 3 vuoden iästä alkaen erityisesti painoindeksi ennustaa aikuisiän varhaisia valtimomuutoksia, mutta suotuisat muutokset painoindeksissä voivat normalisoida tilanteen. Perheen sosioekonomisen aseman olemme havainneet vaikuttavan merkittävästi niin valtimotaudin riskitekijöihin kuin varhaisiin valtimomuutoksiin useissa eri kohorteissa. Tulevina vuosina erityisesti i3c-kohorteissa pyrimme selvittämään lapsuuden riskitekijoiden yhteyksiä kliinisiin valtimotautitapahtumiin.   

Julkaisut

Järjestä:

Childhood Cardiovascular Risk Factors and Adult Cardiovascular Events (2022)

New England Journal of Medicine
Jacobs DR, Woo JG, Sinaiko AR, Daniels SR, Ikonen J, Juonala M, Kartiosuo N, Lehtimäki T, Magnussen CG, Viikari JSA, Zhang NH, Bazzano LA, Burns TL, Prineas RJ, Steinberger J, Urbina EM, Venn AJ, Raitakari OT, Dwyer T
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Body-mass index trajectories from childhood to mid-adulthood and their sociodemographic predictors: Evidence from the International Childhood Cardiovascular Cohort (i3C) Consortium (2022)

EClinicalMedicine
Cleland Verity, Tian Jing, Buscot Marie-Jeanne, Magnussen Costan G., Bazzano Lydia, Burns Trudy L., Daniels Stephen, Dwyer Terence, Hutri-Kahonen Nina, Ikonen Johanna, Jacobs David, Juonala Markus, Prineas Ronald, Raitakari Olli, Sinaiko Alan, Steinberger Julia, Urbina Elaine M., Woo Jessica G., Venn Alison
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Decreasing severity of obesity from early to late adolescence and young adulthood associates with longitudinal metabolomic changes implicated in lower cardiometabolic disease risk (2022)

International Journal of Obesity
Mansell Toby, Magnussen Costan G., Nuotio Joel, Laitinen Tomi T., Harcourt Brooke E., Bekkering Siroon, McCallum Zoe, Kao Kung-Ting, Sabin Matthew A., Juonala Markus, Saffery Richard, Burgner David, Saner Christoph
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))