Markus Juonala profiilikuva
Markus
Juonala
professori, Sisätautioppi
Professor
Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät, LASERI-tutkimus, i3c-konsortio

Ota yhteyttä

+358 29 450 2754
+358 50 478 3572

Asiantuntijuusalueet

Sisätaudit
endokrinologia
valtimotaudin riskitekijät

Biografia

Olen kliininen tutkija toimien sisätautiopin professorina Turun yliopistossa sekä ylilääkärinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Olen erikoistunut sisätauteihin sekä endokrinologiaan, kliinisenä työnäni pidän yhden päivän viikossa endokrinologian poliklinikkaa sekä päivystän ensiavussa 2-4 kertaa kuukaudessa. Tutkimusta olen tehnyt vuodesta 2001. Väitöskirjani tein Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI)-tutkimuksessa. Sittemmin olen työskennellyt myös useiden muiden lapsuudessa aloitettujen valtimotautitutkimuksen parissa. Näistä keskeisimpinä ovat olleet Internal Childhood Cardiovascular Cohort (i3c)-konsortio, Sepelvaltimotaudin Riskitekioiden Interventioprojekti, Longitudinal Study of Australian Children ja Aboriginal Birth Cohort study. 

Olen ollut kirjoittajana noin 270 tutkimusartikkelissa, joista merkittävin on NEJMissä julkaistu i3c-konsortion aineistoon perustuva artikkeli lapsuuden lihavuuden ja valtimotaudin riskitekijöiden yhteyksistä. Artikkeleista 30 on julkaistu keskeisissä sydänalan julkaisuissa (Circulation 17 artikkelia, European Heart Journal 8 artikkelia, JACC 5 artikkelia). H-indeksini on 44. 

Opetus

Opetusvastuut: 1) Sisätautien LL-opetus, 2) Sisätautien erikoistumiskoulutus

Erityiset kiinnostuksen kohteet: Päivystyssisätaudit, endokrinologia, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt


Tutkimus

Keskeinen tutkimuksalani on ollut selvittää lapsuuden riskitekijöiden merkitystä valtimotaudin kehittymisessä. Vuodesta 2008 alkaen johtamani tutkimusryhmä on pyrkinyt eri seurantakohorteissa tutkimaan erityisesti ylipainon ja siihen liittyvien metabolisten riskitekijöiden sekä sosioekonomisen aseman vaikutusta. Keskeisimpinä tutkimuslöydöksinä olemme havainneet, että jo 3 vuoden iästä alkaen erityisesti painoindeksi ennustaa aikuisiän varhaisia valtimomuutoksia, mutta suotuisat muutokset painoindeksissä voivat normalisoida tilanteen. Perheen sosioekonomisen aseman olemme havainneet vaikuttavan merkittävästi niin valtimotaudin riskitekijöihin kuin varhaisiin valtimomuutoksiin useissa eri kohorteissa. Tulevina vuosina erityisesti i3c-kohorteissa pyrimme selvittämään lapsuuden riskitekijoiden yhteyksiä kliinisiin valtimotautitapahtumiin.   

Julkaisut

Järjestä:

Dietary Pattern Trajectories from Youth to Adulthood and Adult Risk of Impaired Fasting Glucose: A 31-year Cohort Study (2021)

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Wu Feitong, Pahkala Katja, Juonala Markus, Rovio Suvi P., Sabin Matthew A., Rönnemaa Tapani, Buscot Marie-Jeanne, Smith Kylie J., Männistö Satu, Jula Antti, Lehtimäki Terho, Hutri-Kähönen Nina, Kähönen Mika, Laitinen Tomi, Viikari Jorma S.A., Raitakari Olli T., Magnussen Costan G.
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Physical inactivity from youth to adulthood and adult cardiometabolic risk profile (2021)

Preventive Medicine
Kallio Petri, Pahkala Katja, Heinonen Olli J., Tammelin Tuija H., Pälve Kristiina, Hirvensalo Mirja, Juonala Markus, Loo Britt-Marie, Magnussen Costan G., Rovio Suvi, Helajärvi Harri, Laitinen Tomi P., Jokinen Eero, Tossavainen Päivi, Hutri-Kähönen Nina, Viikari Jorma, Raitakari Olli T.
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)