Arno Hänninen profiilikuva
Arno
Hänninen
dosentti, Lääketieteellinen tiedekunta
kliininen opettaja, Biolääketieteen laitos
MD, PhD, Adj. prof.

Ota yhteyttä

+358 29 450 4545
+358 50 511 9870
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

kliininen ja kokeellinen immunologia
tyypin 1 diabeteksen patogeneesi
suolistomikrobisto

Biografia

Nykyinen toimi: Kliininen opettaja ja tutkija, Biolääketieteen laitos, Turun yliopisto.  Autoimmuuni- ja immuunivajausdiagnostiikasta vastaava lääkäri (os. ylil), TYKS mikrobiologia ja immunologia.

Aiempia toimia: Akatemiatutkija; Huippuyksikön ryhmänvetäjä (Suomen Akatemia, Soluliikenne-huippuyksikkö); Post-doc tutkija (Walter and Eliza Hall Institute, Melbourne); Post-doc tutkija ja nuorempi tutkija, Lääket. mikrobiologia ja immunologia (MediCity). Erikoislääkäri, UTULab.

Opetus

Kliininen ja perusimmunologia, kliininen mikrobiologia

Kliinisenä opettajana vastuualueihini kuuluu suunnitella, järjestellä ja kehittää lääketieteen, hammaslääketieteen ja biolääketieteen opiskelijoiden koulutusta mikrobiologian ja immunologian alueella.

Tiedekunnan varadekaanin johdolla kokoontuvan lukuvuosijohtajien ryhmän jäsen (C5-C6 lukuvuosijohtajana)


Tutkimus

Tutkimusalueenani on suolistomikrobisto ja suolen immuunijärjestelmä. Erityisen mielenkiinnon kohteenani on löytää yhteydet, joilla mikrobiston epätasapaino vaikuttaa autoimmuniteettiin tyypin 1 diabeteksessa. Tämä on jatkumoa aiemmalle tutkimustyölleni soluliikenteen, suoliston kotiutumismekanismien, perifeerisen toleranssin ja T-solujen aktivaatiomekanismien parissa. Uudempana kiinnostuksen kohteena on edistää ja olla osallisena kliinisissä tutkimusprojekteissa, jotka liittyvät diagnostiseen työhöni.

Tutkimme parhaillaan, miten paikallisesti indusoituvat kemokiinit vaikuttavat lymfosyyttien kertymiseen haimasaarekkeisiin NOD-hiirellä. Rinnakkaisena tapahtumana selvittelemme miten dysbioottinen mikrobisto häiritsee perifeerisen toleranssin ylläpitoa T-soluissa löytääksemme keinoja puuttua tähän.

Pikkulapsiin suunnatussa prospektiivisessa tutkimuksessa (www.samitutkimus.fi) tutkimme uusin menetelmin suolistomikrobiston entsymaattisen aktiivisuuden ykslilöllisten erojen vaikutusta terveen mikrobiston muodostumiseen.

Julkaisut

Järjestä: