Mari Kangasniemi profiilikuva
Mari
Kangasniemi
yliopistotutkija, Hoitotiede
Docent, PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 4698
+358 50 470 4285
Joukahaisenkatu 3-5
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Hoitotyön ja terveydenhuollon etiikka
terveyden edistäminen
sosiaali- ja terveydenhuollon työn muutos
laadulliset menetelmät
systemoidut katsaukset
asiakirja-analyysit.

Biografia

Olen toiminut opettajana ja tutkijana yliopistossa vuodesta 2002 lähtien, Oulun yliopistossa (2002-2009), Itä-Suomen yliopistossa (2010-2018) ja syyskuusta 2018 lähtien Turun yliopistossa. Toimin tutkimusryhmien vetäjänä ja jäsenenä kansallisissa ja kansainvälisissä monitieteellisissä tutkimusryhmissä. Lisäksi toimin luennoitsijana sekä asiantuntijana erilaisissa tieteellisissä ja yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Opetus

Hoitotyön ja terveydenhuollon etiikka, terveyden edistäminen, laadulliset tutkimusmenetelmät, systemoidut kirjallisuuskatsaukset ja dokumenttianalyysi, tieteellinen kirjoittaminen sekä Pro Gradu –tutkielmien ja väitöskirjatöiden ohjaus.

Tutkimus

Tutkimukseni kohdistuu hoitotyön ja terveydenhuollon etiikkaa, sisältäen kysymykset ammattietiikasta, ammattilaisten oikeuksista ja kollegiaalisuudesta sekä asiakkaiden ja potilaiden terveyteen ja terveysvalintoihin liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista. Lisäksi tutkin sosiaali- ja terveydenhuollon työn muutosta ja ympäristövastuista potilashoitoa.

Julkaisut

Järjestä: