Minna Stolt profiilikuva
Minna
Stolt
professori, hoitotieteen laitos
Professor (acting), PhD, Podiatrist, FEANS, FFPM RCPS(Glasg)
Vastuullinen tutkija/johtaja: Function and health - from foot to head

Ota yhteyttä

+358 29 450 3147
+358 46 923 7973
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

hoitotiede
jalkaterveys
toiminnallinen terveys
kuntoutuminen
terveyspalvelujärjestelmä
hoidon laatu

Biografia

Olen hoitotieteen professori (ma.) Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella ja Satakunnan hyvinvointialueella.

Opetus

Opetukseni pääalueet ovat tieteellinen kirjoittaminen, tutkimusmetodiikka ja mittarin kehittäminen sekä erilaisten kirjallisuuskatsausten tekeminen. Lisäksi ohjaan opiskelijoiden opinnäytetöitä kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja väitöskirjat.

Tutkimus

Tutkimukseni, Function and health - from foot to head, kohdistuu ihmisten terveyteen toiminnallisesta näkökulmasta. Tutkimukseni tavoitteena on arvioida potilaiden toiminnallista terveyttä sekä hoidon ja kuntoutuksen laatua terveyspalvelujärjestelmän eri tasoilla, arvioida potilaiden omia strategioita toiminnallisen terveytensä hoidossa ja edistämisessä sekä kuntoutuksessa sekä arvioida terveysalan ammattilaisten osaamista potilaiden kuntoutumisen ja toiminnallisen terveyden edistämisessä. Yksi keskeinen tutkimusalue on jalkaterveyden tutkimus. Tämän lisäksi olen mukana hoidon laadun, gerontologisen hoitotieteen ja hoidon etiikan tutkimusohjelmissa.

Julkaisut

Järjestä:

Factors contributing to the promotion of moral competence in nursing (2024)

Nursing Ethics
Wiisak Johanna, Stolt Minna, Igoumenidis Michael, Chiappinotto Stefania, Gastmans Chris, Keogh Brian, Mertens Evelyne, Palese Alvisa, Papastavrou Evridiki, Mc Cabe Catherine, Suhonen Riitta; PROMOCON consortium
(Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2))