Minna Stolt profiilikuva
Minna
Stolt
yliopistonlehtori, Hoitotieteen laitos
dosentti, Hoitotieteen laitos
PhD, Docent, University Lecturer, Podiatrist, FEANS, FFPM RCPS(Glasg), jalkaterapeutti (AMK)
Vastuullinen tutkija/johtaja: Function and health - from foot to head

Contact

+358 29 450 3147
+358 46 923 7973
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Biografia

Olen hoitotieteen dosentti ja työskentelen yliopistonlehtorina Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella.

Opetus

Opetukseni pääalueet ovat tieteellinen kirjoittaminen, tutkimusmetodiikka ja mittarin kehittäminen sekä erilaisten kirjallisuuskatsausten tekeminen. Lisäksi ohjaan opiskelijoiden opinnäytetöitä kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja väitöskirjat.

Tutkimus

Tutkimukseni, Function and health - from foot to head, kohdistuu ihmisten terveyteen toiminnallisesta näkökulmasta. Tutkimukseni tavoitteena on arvioida potilaiden toiminnallista terveyttä sekä hoidon ja kuntoutuksen laatua terveyspalvelujärjestelmän eri tasoilla, arvioida potilaiden omia strategioita toiminnallisen terveytensä hoidossa ja edistämisessä sekä kuntoutuksessa sekä arvioida terveysalan ammattilaisten osaamista potilaiden kuntoutumisen ja toiminnallisen terveyden edistämisessä. Yksi keskeinen tutkimusalue on jalkaterveyden tutkimus. Tämän lisäksi olen mukana hoidon laadun, gerontologisen hoitotieteen ja hoidon etiikan tutkimusohjelmissa.

Julkaisut

Järjestä: