Paulina Salmiselle Sigrid Juséliuksen Säätiön kliinisen lääketieteen lahjoitusprofessuuri

26.11.2020

Sigrid Juséliuksen Säätiö juhlistaa 90-vuotista historiaansa rahoittamalla kolme uutta lääketieteen professuuria vuosiksi 2021–2025. Helsingin ja Turun yliopistoissa työskentelevät Sigrid Jusélius -professorit vahvistavat maamme korkeatasoista lääketieteellistä tutkimustyötä. Turun yliopistossa ja Tyksissä työskentelevän Paulina Salmisen säätiö nimitti kliinisen lääketieteen professoriksi. 

Paulina Salminen

Suomen suurin yksityinen lääketieteellisen tutkimuksen tukija Sigrid Juséliuksen Säätiö täyttää 90 vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi säätiö jakaa ylimääräisen avustuksen kolmen lääketieteen professuurin perustamiseksi viideksi vuodeksi. Perustettavat Sigrid Jusélius -professuurit on suunnattu kliinisen lääketieteen, translationaalisen lääketieteen ja perustieteiden aloille.

– Tämä ylimääräinen juhla-avustus on sijoitus Suomessa tehtävään korkeatasoisimpaan tutkimukseen pitkällä tähtäimellä. 90-vuotiaana säätiönä toteutamme Säätiön perustajan tarkoitusta vaikuttavan, kansainvälisen tason tutkimuksen tukemiseksi. Tuella vahvistamme huippututkimusta nyt ja tulevaisuudessa, kertoo Säätiön Lääketieteen asiantuntijalautakunnan puheenjohtaja, professori Juha Kere.

Salminen on uraauurtava umpilisäkkeen tulehduksen tutkija

Kliinisen lääketieteen professoriksi nimitetty Paulina Salminen on gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri, jonka erityisosaamista ovat muun muassa liikalihavuuden leikkaus ja päivystyslääketiede. 
Turussa ja Porissa työskentelevä Salminen on ryhmineen tullut viime aikoina tunnetuksi tutkimuksistaan, jotka osoittavat, että osa umpilisäkkeen tulehdusta sairastavista potilaista voidaan hoitaa antibiooteilla leikkauksen sijasta.

– Olen iloinen, että säätiö on huomioinut suomalaistutkimuksen. Korona-aika on vielä lisännyt tutkimustuloksemme merkitystä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa antibioottihoito umpilisäkkeen tulehduksen hoidossa on otettu käyttöön tänä syksynä, Salminen kertoo.

Journal of the American Medical Association (JAMA) valitsi alkuvuodesta Salmisen johtaman umpilisäketulehdustutkimuksen yhdeksi kymmenestä 2010-luvun kliinisesti tärkeimmistä ja vaikuttavimmista artikkeleistaan. Satunnaistettu APPAC-monikeskustutkimus (APPendicitis ACuta) osoitti vuonna 2015, että vuoden seurannassa suurimmalla osalla potilaista komplisoitumattoman umpilisäketulehduksen hoito onnistui antibiootilla.

Tutkimus osoitti, että umpilisäkkeen tulehduksia on kahta muotoa: komplisoitunutta eli vaikeampaa, puhkeamiseen johtavaa tulehdusta, joka vaatii aina leikkauksen, ja komplisoitumatonta, lievempää tulehdusta, joista iso osa voidaan mahdollisesti hoitaa ilman leikkausta.  Tulokset ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä sekä potilashoidon että terveydenhuollon resurssien käytön kannalta.  Ne haastavat myös Suomessa nykyisen hoitokäytännön, jossa leikkaus on edelleen yleisin hoitomuoto.

– Tavoitteenamme on saada kansainväliset kriteerit, joiden perusteella voidaan arvioida, onko tulehdus lievempi vai leikkausta vaativa, Salminen kertoo.

APPAC 2 -tutkimuksen tulosten julkaisua odotetaan loppuvuodesta ja pian sen jälkeen APPC 3 -tuloksia.

Uudessa professuurissaan Salminen aloitti tänä syksynä. Professuurin rahoitus, 1,25 miljoonaa euroa, mahdollistaa tutkimuksen jatkamisen.

Apurahoja juhlavuonna noin 20 miljoonan euron arvosta

Salmisen lisäksi säätiö nimitti Outi Mäkitien translationaalisen lääketieteen professoriksi ja Sara Wickströmin perustieteiden professoriksi. Mäkitie työskentelee tällä hetkellä Helsingin yliopistossa ja sivutoimisesti Karoliinisessa instituutissa, ja Wikström Helsingin yliopiston HiLIFE-instituutissa. 

– Toivotamme onnea kaikille valituille ja heidän isäntäyliopistoilleen. Sigrid Juséliuksen Säätiön tuki avaa uusia mahdollisuuksia myös heidän oppilailleen, ja professorien jatkossa kouluttamat nuoret tutkijat vievät tiedettä eteenpäin pitkällä tähtäimellä, iloitsee Säätiön hallituksen puheenjohtaja, kansleri Thomas Wilhelmsson.

Luotu 26.11.2020 | Muokattu 26.11.2020