Asiasana: Kirurgia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Verisuonikirurgian potilasvahingot ovat harvinaisia mutta useimmiten vältettävissä – Jopa lähes 90 prosenttia vahingoista voitaisiin estää (Väitös: LL Minna Laukkavirta, 20.5.2022, kirurgia)

LL Minna Laukkavirran väitöskirjassa kuvattiin Suomessa tapahtuneita verisuonikirurgiaan liittyviä potilasvahinkoja ja niihin vaikuttaneita tekijöitä. Tutkimuksessa selvitettiin myös vahinkojen seuraukset potilaille ja arvioitiin, olisivatko potilasvahingot olleet ehkäistävissä. Tutkimuksessa arvioitiin, että lähes 90 prosenttia verisuonikirurgian potilasvahingoista olisi ollut estettävissä, jos potilasta hoidettaessa olisi toimittu toisin.

Tablettimuotoinen antibiootti on turvallinen ja tehokas vaihtoehto leikkaushoidolle lievässä umpilisäketulehduksessa (Väitös: LL Jussi Haijanen, 4.3.2022, kirurgia)

Akuutti umpilisäketulehdus on yksi yleisimmistä päivystyspotilaan vatsakivun syistä, ja umpilisäkkeen poistoleikkaus on yleisin päivystyskirurginen toimenpide. LL Jussi Haijasen väitöskirjatutkimuksessa selvisi, että suuri osa umpilisäketulehduksista voitaisiin hoitaa turvallisesti ja myös kustannustehokkaasti tablettimuotoisella antibiootilla leikkaushoidon sijaan.

Lievän umpilisäketulehduksen muuttuva diagnostiikka ja hoito: matala-annoksinen tietokonekuvaus ja tablettimuotoinen antibiootti tehokkaita (Väitös: LL Suvi Sippola, 20.8.2021, kirurgia)

Akuutti umpilisäketulehdus on yksi yleisimmistä päivystyspotilaan vatsakivun syistä. LL Suvi Sippola selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan akuutin umpilisäketulehduksen kuvantamista sekä sen antibioottihoitoon liittyviä tekijöitä.

Peräsuolisyövän leikkaushoidon laadulla on suuri merkitys potilaalle (Väitös: LL Anu Carpelan, 29.1.2021, kirurgia)

Peräsuolisyövän ennuste on parantunut 2000-luvun aikana merkittävästi. LL Anu Carpelan selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, miten peräsuolisyövän hoito ja ennuste ovat viime aikoina muuttuneet. Hoitotuloksia ovat parantaneet taudin tarkempi diagnostiikka, hoidon keskittäminen ja sädehoidon kehittyminen, mutta myös entistä laadukkaampi kirurgia.

Lievempi umpilisäkkeen tulehdus paranee tablettimuotoisella antibiootilla

15.01.2021

Lievemmän umpilisäketulehduksen hoito on tehokasta ja turvallista myös pelkästään tablettimuotoisella antibiootilla. Kansainvälisesti merkittävä tutkimustulos tarkoittaa, että lievä tulehdus ei mahdollisesti vaadi edes sairaalahoitoa. Tulos on jatkoa uraauurtavalle, Turusta johdetulle tutkimukselle, joka on jo lähtenyt muuttamaan umpilisäketulehduksen hoitokäytäntöjä.

Alaraajoja tukkivan valtimotaudin hoito on monipuolistunut – amputaatiot ovat vähentyneet 2000-luvulla merkittävästi (Väitös: LL Veikko Nikulainen, 15.1.2021, kirurgia)

Maailmanlaajuisesti yli 200 miljoonaa ihmistä kärsii alaraajojen tukkivasta valtimotaudista, ja määrä on nousussa väestön ikääntymisen myötä. LL Veikko Nikulainen kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, miten tätä pahimmillaan alaraajan amputaatioon johtavaa tautia hoidetaan Suomessa 2000-luvulla.

Paulina Salmiselle Sigrid Juséliuksen Säätiön kliinisen lääketieteen lahjoitusprofessuuri

26.11.2020

Sigrid Juséliuksen Säätiö juhlistaa 90-vuotista historiaansa rahoittamalla kolme uutta lääketieteen professuuria vuosiksi 2021–2025. Helsingin ja Turun yliopistoissa työskentelevät Sigrid Jusélius -professorit vahvistavat maamme korkeatasoista lääketieteellistä tutkimustyötä. Turun yliopistossa ja Tyksissä työskentelevän Paulina Salmisen säätiö nimitti kliinisen lääketieteen professoriksi.