Asiasana: Kirurgia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Peräsuolisyövän leikkaushoidon laadulla on suuri merkitys potilaalle (Väitös: LL Anu Carpelan, 29.1.2021, kirurgia)

Peräsuolisyövän ennuste on parantunut 2000-luvun aikana merkittävästi. LL Anu Carpelan selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, miten peräsuolisyövän hoito ja ennuste ovat viime aikoina muuttuneet. Hoitotuloksia ovat parantaneet taudin tarkempi diagnostiikka, hoidon keskittäminen ja sädehoidon kehittyminen, mutta myös entistä laadukkaampi kirurgia.

Lievempi umpilisäkkeen tulehdus paranee tablettimuotoisella antibiootilla

15.01.2021

Lievemmän umpilisäketulehduksen hoito on tehokasta ja turvallista myös pelkästään tablettimuotoisella antibiootilla. Kansainvälisesti merkittävä tutkimustulos tarkoittaa, että lievä tulehdus ei mahdollisesti vaadi edes sairaalahoitoa. Tulos on jatkoa uraauurtavalle, Turusta johdetulle tutkimukselle, joka on jo lähtenyt muuttamaan umpilisäketulehduksen hoitokäytäntöjä.

Alaraajoja tukkivan valtimotaudin hoito on monipuolistunut – amputaatiot ovat vähentyneet 2000-luvulla merkittävästi (Väitös: LL Veikko Nikulainen, 15.1.2021, kirurgia)

Maailmanlaajuisesti yli 200 miljoonaa ihmistä kärsii alaraajojen tukkivasta valtimotaudista, ja määrä on nousussa väestön ikääntymisen myötä. LL Veikko Nikulainen kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, miten tätä pahimmillaan alaraajan amputaatioon johtavaa tautia hoidetaan Suomessa 2000-luvulla.

Paulina Salmiselle Sigrid Juséliuksen Säätiön kliinisen lääketieteen lahjoitusprofessuuri

26.11.2020

Sigrid Juséliuksen Säätiö juhlistaa 90-vuotista historiaansa rahoittamalla kolme uutta lääketieteen professuuria vuosiksi 2021–2025. Helsingin ja Turun yliopistoissa työskentelevät Sigrid Jusélius -professorit vahvistavat maamme korkeatasoista lääketieteellistä tutkimustyötä. Turun yliopistossa ja Tyksissä työskentelevän Paulina Salmisen säätiö nimitti kliinisen lääketieteen professoriksi. 

Magneettikuvantaminen on välttämätön osa korkeatasoista eturauhassyövän diagnostiikkaa (Väitös: LL, OTM Juha Knaapila, 21.8.2020, kirurgia)

Eturauhassyöpien vaikeusaste vaihtelee suuresti. Osa syövistä on hyvinkin aggressiivisia, osalla taas ei ole vaikutusta elinaikaan. Perinteisellä diagnostiikalla ei kuitenkaan pystytä poissulkemaan aggressiivista eturauhassyöpää edes kohtuullisella varmuudella. Juha Knaapilan Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoitti, että laadukkaasti toteutetulla eturauhasen magneettikuvantamisella pystytään poissulkemaan aggressiivinen eturauhassyöpä sekä nopeuttamaan oikean diagnoosin saamista ja yksilön kannalta optimaaliseen hoitoon pääsyä.

Synnynnäisten raajapuutosten taustalla useita eri riskitekijöitä (Väitös: LL Johanna Syvänen, 12.6.2020, lastenkirurgia)

LL Johanna Syväsen väestöpohjaisessa, eri rekistereihin pohjautuvassa väitöstutkimuksessa selvisi, että äidin ennen raskautta todettu diabetes, ensiraskaus sekä äidin nuori tai korkea ikä lisäsivät lapsen riskiä synnynnäiseen raajapuutokseen. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että harvinaisten alaraajapuutospotilaiden sairaalahoidon tarve sekä ortopedisten toimenpiteiden määrä oli merkittävästi korkeampi verrattuna muuhun lapsipopulaatioon.

Mahalaukun kavennus- ja ohitusleikkaus ovat yhtä tehokkaita sairaalloisen lihavuuden hoidossa (Väitös: LL Mika Helmiö, 31.1.2020, kirurgia)

Lihavuus on yksi suurimpia maailmanlaajuisia terveysongelmia. Siihen liittyy lisääntynyt sairastavuus ja kuolleisuus, huonontunut elämänlaatu sekä merkittävät terveydenhuollon kustannukset. LL Mika Helmiö vertaili Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan mahalaukun kavennus- ja ohitusleikkauksen tuloksia painonlaskun, liitännäissairauksien paranemisen sekä elämänlaadun osalta sairaalloisen lihavuuden hoidossa.