TYKS-säätiö jakoi apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

31.03.2023

TYKS-säätiön hallitus jakoi vuodelle 2023 apurahoja yhteensä 143 880 euroa. Lääketieteen apurahoja myönnettiin 27 tutkijalle, hoitotieteen ja terveystutkimuksen apurahoja kahdeksalle tutkijalle ja matka-apurahaa 13 tutkijalle.

– Olemme iloisia, että voimme tukea Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueella tehtävää korkealaatuista tutkimusta suurella apurahasummalla vuodelle 2023. Tutkimuksen rahoittaminen on erityisen tärkeää myös uudella hyvinvointialueella. Tyks on yliopistollinen sairaala ja meillä tehtävä tutkimus auttaa parhaiten parantamaan tulevaisuuden hoitoa, tiivistää TYKS-säätiön hallituksen puheenjohtaja, TYKS-sairaalapalvelujen tulosaluejohtaja, dosentti Mikko Pietilä. Hän aloitti TYKS-säätiön hallituksen puheenjohtajana syksyllä 2022. 

TYKS-säätiön myöntämien väitöskirja-apurahojen suuruus on 3 000–5 000 euroa. Lääketieteen apurahan saajat edustavat laajalti lääketieteen eri aloja. Väitelleille lääkäreille myönnettiin viisi apurahaa tutkimuksen jatkamiseen: lastentauteihin, PET-keskukseen ja keuhkosairauksien klinikkaan. LT Anssi Heino tutkii sydäninfarktin toteamisessa olennaisen troponiinin määritystä ensihoidossa Satasairaalassa Porissa.

Hoitotieteen ja terveystutkimuksen apurahoja myönnettiin hoitotieteen väitöskirjatyöhön. Sairaanhoitaja Merja Jutilan väitöskirjatutkimus käsittelee potilasturvallisuutta. Hän tutkii Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen vaaratapahtumailmoitusten kehitystä. 

Matka-apurahoja myönnettiin mm. tutkimusprojektin käynnistämiseen Tansaniassa (Eeva ja Matthjis Feuth), ulkomaille suuntautuviin tutkija- ja klinikkavierailuihin mm. Berliinissä (FM Akseli Reunamo sekä foniatrit Jonna Kuuskoski ja Miia Ruuskanen) ja New Yorkissa (LT, OTM Juha Knaapila). Seitsemän tutkijaa sai apurahan kongressiosallistumiseen. 

– TYKS-säätiö tukee erityisesti nuoria tutkijoita, jotka ovat aivan tutkijanuransa alussa ja työskentelevät hyvissä tutkimusryhmissä. Osa aloittaa väitöskirjatyön jo kandidaattivaiheessa. Säätiöllä on tärkeä tehtävä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimustyön jatkuvuuden takaajana, selvittää tiedekunnan varadekaani, sisätautiopin professori Markus Juonala, joka on yksi säätiön apurahalautakunnan jäsenistä.

Esimerkkeinä elämän eri vaiheita koskevista väitöskirjatutkimuksista ovat LK Niina Viitaharjun väitöstutkimus syntymään liittyvän hengitysvajauksen ja hapenpuutteen aiheuttaman aivovaurion esiintymisestä ja ennusteesta Suomessa. Tutkimus liittyy dosentti, neonatologi Vilhelmiina Parikan tutkimusryhmään. MPH Noora Narsakan aiheena on ikääntyneiden liikkumisen lisääminen ympärivuorokautisen hoidon ympäristötekijöitä muokkaamalla. Hoitotieteen tohtorikoulutettava on julkaissut aiheesta professorien Riitta Suhosen ja Minna Stoltin kanssa

Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja tutkimussäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee, edistää ja ylläpitää kliinisen lääketieteen sekä muun korkeakoulutasoisen terveystieteen tutkimusta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja sen vaikutusalueella. 

Vuoden 2024 apurahat ovat haettavissa lokakuussa 2023.

Luotu 31.03.2023 | Muokattu 31.03.2023