Suomen Parkinson-säätiöltä turkulaiselle liikehäiriötutkimukselle yli 72 000 euroa

16.04.2024

Suomen Parkinson-säätiö on myöntänyt Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan tutkijoille yhteensä 72 800 euroa apurahoja edistääkseen liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin, dystonian ja essentiaalisen vapinan, tieteellistä tutkimusta.

Yhteensä Suomen Parkinson-säätiön vuoden 2024 apurahahakukierroksella apurahoja myönnettiin 217 900 euroa. Apurahojen joukossa oli kaksi erityisapurahaa, kumpikin 50 000 euroa, myönnettynä kolmeksi vuodeksi. Väitöskirja-apurahoja myönnettiin yhteensä 13. Hakemuksia saapui kaikkiaan 56.

Tutkimusrahoituksen avulla tavoitellaan innovatiivisia lähestymistapoja ja ratkaisuja liikehäiriösairauksien ehkäisyyn, diagnoosiin ja hoitoon. Erityisesti tuetaan lupaavia prekliinisiä ja kliinisiä tutkimuksia, jotka voivat johtaa merkittäviin läpimurtoihin sairauksien ymmärtämisessä ja hoitomuotojen kehittämisessä. Apurahoissa painotetaan myös nuorten tutkijoiden väitöskirjatyöskentelyä.

Säätiö myönsi kaksi kolmivuotista erityisapurahaa innovatiivisiin tutkimushankkeisiin. Toinen 50 000 euron apuraha myönnettiin Turun yliopiston neurologian professori, Tyks Neurokeskuksen ylilääkäri Valtteri Kaasisen tutkimukseen, jossa pyritään parantamaan Parkinsonin taudin diagnoositarkkuutta käyttämällä muun muassa hajuanalyysiä ja biokemiallisia merkkiaineita.

Suomen Parkinson-säätiö on sitoutunut tukemaan innovatiivista ja merkityksellistä tutkimusta liikehäiriösairauksien parissa. Tämän vuoden apurahat ovat osoitus säätiön jatkuvasta panostuksesta tieteelliseen edistykseen ja potilaiden hyvinvointiin.

Kaikki Turun yliopistoon ja Turun yliopistolliseen keskussairaalaan myönnetyt apurahat:

Erityisapuraha

  • LT, el, prof. Valtteri Kaasinen, Turun yliopistollinen keskussairaala; aiheenaan ”Improved diagnostic accuracy of Parkinson’s disease using smell detection, body fluids, and biosensor technology (Parkinsonin taudin diagnostiikan parantaminen käyttäen hajutunnistusta, elimistön nesteitä ja biosensoriteknologiaa)”, 50 000 €

Väitöstutkimuksiin

  • LK Emmilotta Backman, Kliiniset neurotieteet, aiheenaan ”Clinical significance of nigral neuropathology in atypical parkinsonisms (Nigraalisen neuropatologian kliininen merkitys atyyppisissä parkinsonismeissa)”, 2 200 €
  • LK Aino Kuusela, Neurotoimialue Tyks, aiheenaan ”Phenotype and non-motor symptoms in essential tremor: focused ultrasound with functional neuroimaging (Kliininen ilmiasu ja ei-motoriset oireet essentiaalisessa vapinassa: kohdennettu ultraäänihoito ja toiminnallinen neurokuvantaminen)”, 4 400 €
  • LL Jaakko Pullinen, Tyks Neurokeskus, aiheenaan ”Localization of symptoms of movement disorders based on causal brain lesions (Liikehäiriöiden oireiden paikannus paikallisten aivoleesioiden perusteella)”, 2 200 €
  • LK Valtteri Räty, TYKS Kliinisten neurotieteiden laitos, aiheenaan ”Diagnostic accuracy of Parkinson’s disease over the disease course: Phenotypic changes and diagnostic delays (Parkinsonin taudin kulku: fenotyypin muutokset ja diagnostinen viive)”, 4 400 €

Muuhun tieteelliseen tutkimukseen

  • LT Emma Honkanen, TYKS Neurokeskus, aiheenaan ”Neuroimaging and genetics of rare movement disorders (Harvinaisten liikehäiriösairauksien aivokuvantaminen ja genetiikka), 6 600 €

Matka-apurahat osallistumisen kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin

  • LL Kalle Niemi, Turun Yliopisto, 2 000 €
  • FT Katri Sääksjärvi, THL, Turun yliopisto, 1 000 €
Luotu 16.04.2024 | Muokattu 16.04.2024