Yhteensä 48 000 € rahoitusta Turun yliopiston hammaslääketieteen tutkimukselle

11.04.2024

Turun yliopiston hammaslääketieteelliseen tutkimukseen jaettiin 48 000 euroa tutkimusapurahoja, yhteensä kuudelle alan tukijalle tai opiskelijalle. Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian, Suomen Hammaslääketieteen Säätiön, Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahaston ja yhteistyökumppaneiden apurahoilla tuetaan tutkimusta ja uusien hoitojen kehittämistä laajasti eri hammaslääketieteen aloilla.

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian koordinoimassa tutkimusapurahajaossa halutaan edistää tutkimustyön jatkuvuutta, ja samalla tukea myös tutkimusuransa alussa olevia tutkijoita. Keskeinen peruste rahoituspäätöksessä on hakemusten tieteellinen taso.

Hammaslääketieteelliseen tutkimukseen jaettiin tänä vuonna yhteensä 248 000 euroa tutkimusapurahoja, yhteensä 37:lle alan tukijalle tai opiskelijalle. Turun yliopistoon apurahoja myönnettiin kuudelle tutkijalle tai opiskelijalle, yhteensä 48 000 euroa.

Tarkoituksena on tukea monipuolisesti suomalaista hammaslääketieteen tutkimusta ja koko suun terveydenhoidon tutkimuskenttää. Apurahat jaetaan useammalle hankkeelle, jolloin rahoitus on luonteeltaan kannustavaa. Yksi suurimmista yksittäisistä apurahoista (15 000 €) myönnettiin Turun yliopiston professori Satu Lahden tutkimukselle hammashoitopelon kehittymisestä.

Edelliseen apurahakierrokseen verrattuna tutkimusapurahahakemusten määrä väheni hieman, mutta oli samalla tasolla kuin vuosina 2022 ja 2021. Tänä vuonna myönnettiin seitsemän opiskelija-apurahaa hammaslääketieteen opiskelijoille, yhteensä kymmenen apurahaa väitöskirjatutkijoille, 13 apurahaa väitelleille tukijoille ja seitsemän nimikkoapurahaa. Nimikkoapurahoja jakoivat Golgate, Oral, Planmeca Group, PlusTerveys Hammaslääkärit sekä kolme Apollonian jaostoa.

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia on 1892 perustettu tieteellinen yhdistys. Apollonia järjestää riippumattomaan tietoon perustuvaa täydennyskoulutusta, tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta ja välittää tutkimustietoa suunterveydestä.

Kaikki Turun yliopistoon tulleet hammaslääketieteen tutkimusapurahat 2024:

Hammaslääkäriseura Apollonia

Väitelleen tutkijan apurahat

  • Satu Lahti, Turun yliopisto, Interplay of genetics, bio-psychological factors, family and oral health care in the development of dental fear in children, 15 000 €

Kannustusapurahat väitöskirjatutkimusta tekeville

  • Ahmed Algahawi, Turun yliopisto, Identification, occurrence and virulence factors of oral Capnocytophaga species in pregnant and non-pregnant women, 5 000 €

Implantogian jaoston apuraha / Apollonian apuraha

  • Nagat Areid, Turun yliopisto, The effect of UV light-activated nanoporous TiO2 surfaces on bacteria associated with peri-implantitis, 5 000 € + 5 000 €

Hammaslääketieteen Säätiö

Väitelleen tutkijan apurahat

  • Niko Moritz, Turun yliopisto, 3D-Printable Osteoconductive and Bacteriostatic Devices: Innovations in Bone Defect Repair, 8 000 €

Kannustusapurahat väitöskirjatutkimusta tekeville

  • Riikka Ellonen, Turun yliopisto, HPVn esiintyvyys suun levyepiteelidysplasioissa, 5 000 €

Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto

Kannustusapuraha väitöskirjatutkimusta tekevälle

Linda Kokko, Turun yliopisto, Kasvomurtumiin liittyvät oheis- ja aivovammat, 5 000 €

Luotu 11.04.2024 | Muokattu 11.04.2024