Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä yhteensä 336 500 euroa Turun yliopiston lasten, nuorten ja ikääntyvien hyvinvoinnin tutkimukseen

23.01.2024

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö on myöntänyt yhteensä 336 500 euroa apurahoja Turun yliopiston tutkijoille lasten, nuorten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön vuoden 2023 apurahahaku lääketieteelliseen tutkimukseen järjestettiin 1.9.–30.9.2023. Apurahoja myönnettiin lasten, nuorten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen.

Yhteensä apurahoina (84 kpl) jaettiin 1 698 500 euroa. Apurahoista 28 myönnettiin työryhmille ja 56 yksityishenkilöille. Apurahaa saaneista tutkimuksesta puolet olivat lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä ja puolet ikääntyvien hyvinvointia edistäviä.

Turun yliopistoon apurahoja myönnettiin yhteensä 19 tutkijalle: 13 lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja 6 ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen. Apurahojen yhteissumma oli 336 500 euroa.

Suurin apuraha Turun yliopistosta (50 000 €) myönnettiin professori Kirsi Laitisen "Varhainen suolistomikrobisto lapsen terveyden määrittäjänä" -tutkimukseen.

Suurin ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen myönnetty apuraha (21 000 €) myönnettiin professori Keijo Mäkelän tutkimukseen ikääntyvien potilaiden tekonivelkirurgiaan liittyen. Apurahan käyttötarkoitus on kansalliseen tekonivelrekisteriin perustuen tutkia bakteeri-infektioiden hoidon tuloksia ja onnistumistodennäköisyyttä, robottiavusteisten leikkausten tuloksia sekä proteesien syöpäriskiä.

Kaikki Turun yliopiston apurahan saajat:

 • Filosofian maisteri (FM) Alex-Mikael Barkoff, 6 000 €. Hinkuyskä Euroopassa – Serologisen diagnosoinnin standardisointi, taudin seuranta ja Bordetella pertussis bakteerin muuntelu.
 • Psykologian maisteri Laura Haveri, 8 000 €. Pikkukeskosena syntyneiden nuorten toiminnanohjaus, työmuisti ja akateeminen suoriutuminen 11–17 vuoden iässä (PIPARI-osatutkimus). Työskentelyapuraha väitöskirjatyöhön.
 • Master of Science Maria Karoliina Hirvonen, 8 000 €. Väitöskirjatutkimukseen “Quantitative proteomics to detect underlying molecular changes in type 1 diabetes and exploring the role of persistent enterovirus infection”.
 • Hammaslääketieteen lisensiaatti Maija Kaarto, 14 000 €. Temporomandibular joint and MRI findings in children with juvenile idiopathic arthritis.
 • Dosentti Roope Kallionpää, 20 000 €. Kasvutekijäsignalointi ja tyypin 1 diabetes: harvinaissairauksia tutkimalla tietoa diabeteksen kehitykseen vaikuttavista geeneistä.
 • Professori Linnea Karlsson, 45 000 €. Tutkimukseen "Varhaiset stressialtistukset ja haitalliset elämäntapahtumat valtimoterveyden muovaajina elämänkaaren eli vaiheissa - FinnBrain- syntymäkohorttitutkimus".
 • Professori Kirsi Laitinen, 50 000 €. Varhainen suolistomikrobisto lapsen terveyden määrittäjänä -tutkimus.
 • Lääketieteen lisentiaatti, väitöskirjaopiskelija Paula Mustonen, 31 000 €. Perheenjäsenten hiuskortisolitasot raskauden, varhaislapsuuden ja Covid-19-pandemian aikana. FinnBrain-syntymäkohorttitutkimukseen kuuluvan väitöskirjan viimeisen osatyön ja väitöskirjan laatiminen.
 • Filosofian maisteri Minka Ovaska, 27 000 €. Väitöskirjatyöhön "Elinympäristön rooli suolistomikrobiston kehittymisessä varhaislapsuudesta nuoruuteen”.
 • Lääketieteen lisensiaatti Ruut Piri, 5 000 €. MxA-proteiini lasten virus- ja bakteeri-infektioiden erotusdiagnostiikassa. Henkilökohtainen apuraha väitöskirjatyöskentelyyn.
 • LT, lastenkirurgian dosentti, lastenkirurgian erikoislääkäri / kliininen opettaja Arimatias Raitio, 36 000 €. Lastenkirurgisten synnynnäisten epämuodostumien epidemiologia ja riskitekijät.
 • Lääketieteen tohtori Antti Saarinen, 7 000 €. Lasten ja nuorten selän virheasentojen hoito - tutkimusapuraha vuodelle 2024.
 • Filosofian maisteri Lotta Saros, 9 500 €. Väitöskirjatutkimukseen "Äidin lihavuus, raskausdiabetes ja ravinto: yhteydet lapsen kasvuun ja hermostolliseen kehitykseen 6-vuotiaaksi saakka".
 • Geriatrian erikoislääkäri Aino Hellman-Bronstein, 5 000 €. Lonkkamurtuman sairastaneiden iäkkäiden naisten kontinenssiongelmat – väestöpohjainen seurantatutkimus. Työskentelyapuraha väitöskirjatutkimukseen.
 • Erikoislääkäri Kaisa Karjalainen, 12 000 €. Kohdennetun geriatrisen arvioinnin vaikuttavuutta yhteispäivystyksessä selvittävän väitöskirjan teko.
 • Lääketieteen lisensiaatti Eero Kytö, 4 000 €. Pään ja kaulan alueen syöpä - seuranta, ennuste ja elämänlaatu.
 • Lääketieteen tohtori Aino Lammintausta, 8 000 €. Ikäihmisten uniapnean hoito; CPAP-laitehoidon käyttöön vaikuttavat tekijät.
 • Professori Keijo Mäkelä, 21 000 €. Ikääntyneiden potilaiden sudenkuopat tekonivelkirurgiassa.
 • FT Suvi Rovio, 20 000 €. Primordiaaliset ja ylisukupolviset kognitiivista toimintaa määrittävät tekijät LASERI- ja STRIP-tutkimuksissa.

Luotu 23.01.2024 | Muokattu 24.01.2024