Asiasana: Geriatria

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Alentunut insuliiniherkkyys ennustaa huonompaa kognitiivista suoriutumista

08.10.2019

Turun yliopiston, Turun Valtakunnallisen PET-keskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan alentunut insuliiniherkkyys keski-iässä ennustaa hitaampaa aivojen prosessointinopeutta ja huonompaa toiminnanohjausta 15 vuotta myöhemmin.  Hitaampi aivojen prosessointinopeus oli yhteydessä lisääntyneisiin aivojen amyloidikertymiin. Aivojen verenkiertoperäiset muutokset eivät sen sijaan olleet yhteydessä neuropsykologisten testien tuloksiin.   

Tutkimus geriatrian oppiaineessa

Geriatrian tutkimus on laaja-alaista ja pyrkii valaisemaan ikääntyneiden sairauksia niihin liittyvine toimintakyvyn heikkenemiseen. Epidemiologiset tutkimukset ovat lähtökohtana tutkimukselle. Tutkimusta tehdään yhteistyössä kliinisen farmakologian, hoitotieteiden, kliinisen genetiikan, oikeuslääketieteen, PET-keskuksen, THL:n, patologian sekä virusopin kanssa.

Opiskelu geriatrian oppiaineesa

Geriatrian perusopetus on osa Iäkäs potilas -opintojaksoa, joka järjestetään viimeisen lukuvuoden sisätautikurssin yhteydessä. Opetus järjestetään Turun kaupunginsairaalassa.

Geriatria

Geriatrian oppiaine vastaa geriatrian perus- ja jatkokoulutuksesta yliopistossa ja osallistuu näihin valtakunnallisesti. Tutkimustoiminta keskittyy iäkkään toimintakykyyn ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Geriatrian perusopetus on osa Iäkäs potilas -kokonaisuutta yhdessä kliinisen farmakologian kanssa.