Keski-iän insuliiniresistenssi ja Alzheimerin taudin riskigeeni lisäävät aivojen beeta-amyloidikuormaa vanhuusiässä

29.01.2024

Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa osoitettiin, että keski-iän insuliiniresistenssi altistaa aivojen amyloidikertymän lisääntymiselle myöhäisiässä henkilöillä, joilla on Alzheimerin taudin riskiä lisäävä APOEe4-geenimuoto.

Beeta-amyloidi-proteiinin kerääntymistä pidetään Alzheimerin taudin varhaisena patologisena aivomuutoksena. APOEe4-geenimuoto puolestaan on vahva riskitekijä aivojen amyloidin kertymiselle ja tärkein Alzheimerin taudin ei-perinnöllisen muodon geneettinen riskitekijä. APOEe4-geenimuodon tiedetään myös varhentavan taudin alkamisikää. Suomalaisista noin 30 prosentilla on vähintään yksi APOEe4-geenimuoto perimässään.

Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan alentunutta insuliiniherkkyyttä, jolloin verenkierron insuliinin vaikutus kudoksissa on heikentynyt. Insuliiniresistenssi on tunnusomaista tyypin 2 diabetekselle, esidiabetekselle ja keskivartalolihavuudelle.

Turun yliopiston väitöskirjatutkija Elina Pietilä työryhmänsä kanssa tutki, onko keski-iän insuliiniresistenssi yhteydessä aivojen amyloidikuorman muutokseen vanhuusiässä positroniemissotomografialla (PET-kuvantamisella) tehdyssä 5 vuoden seurantatutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui 43 kognitioltaan tervettä vapaaehtoista, joille tehtiin aivojen amyloidikertymää kuvastavat PET-kuvaukset 70-vuotiaina ja tästä viiden vuoden kuluttua, tutkittavien ollessa keskimäärin 75-vuotiaita. Tutkittavat olivat osallistuneet aiemmin keskimäärin 55-vuotiaina Terveys 2000 -tutkimukseen, jolloin heiltä oli mitattu paastoveren glukoosi- ja insuliinipitoisuudet. Tutkimus suoritettiin valtakunnallisessa PET-keskuksessa Turussa.

Tutkimuksessa havaittiin, että aivojen amyloidikertymä lisääntyi viidessä vuodessa enemmän niillä APOEe4-geenimuodon kantajilla, joilla oli keski-iässä todettu insuliiniresistenssi. Muutos oli heillä suurempi verrattuna tutkittaviin, jotka eivät olleet APOEe4-geenimuodon kantajia huolimatta keski-iän insuliiniherkkyydestä.

Aiemmin on tiedetty, että diabetes ja keskivartalolihavuus lisäävät muistisairauden riskiä. Tutkimuksessamme osoitettiin ensimmäistä kertaa, että Alzheimerin taudille tyypillinen aivomuutos eli amyloidikertymä lisääntyy ajan kuluessa niillä henkilöillä, joilla on todettu APOEe4-geenimuoto, ja joilla on insuliiniresistenssi, kertoo Pietilä.

Keski-iän insuliiniresistenssin ehkäisy ja hoito voivat vähentää erityisesti APOEe4 –geenimuodon kantajien muistisairausriskiä vanhuusiässä.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin kansainvälisessä Neurobiology of Disease –lehdessä.

 

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Elina Pietilä

empiet@utu.fi

Luotu 29.01.2024 | Muokattu 29.01.2024