Asiasana: tulehdus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Matala-asteinen tulehdusreaktio keski-iässä ennustaa heikompaa suoriutumista muistitesteissä kymmenen vuotta myöhemmin

13.10.2022

Turun yliopiston, Turun valtakunnallisen PET-keskuksen ja THL:n kymmenen vuoden pituisen seurantatutkimuksen mukaan elimistön matala-asteista tulehdusta kuvaava veren korkeampi IL-6-taso keski-iässä ennustaa nopeampaa laskua ja heikompaa suoriutumista kognitiivista suorituskykyä eli muistia ja muita tiedonkäsittelytoimintoja mittaavissa testeissä.

Väitöstutkimuksesta uutta tietoa verisuonitulehdusten diagnoosin kustannuksista ja PET-TT:n merkityksestä diagnostiikassa (Väitös: LL Kirsi Taimen, 10.9.2021, sisätautioppi)

Vaskuliitit eli verisuonitulehdukset ovat harvinaisia verisuonia vaurioittavia immunologisia tulehduksia. Vaskuliittien oirekuva on moninainen vaihdellen lievistä iho-oireista vaikeisiin elinvaurioihin. Epämääräisen taudinkuvan vuoksi täsmälliseen diagnoosiin pääseminen voi olla hankalaa ja diagnoosi viivästyä. Hyvän hoitotuloksen saamiseksi olisi tärkeää aloittaa oikea lääkitys mahdollisimman varhain. Uudet kuvantamismenetelmät, kuten positroniemissiotomografia-tietokonetomografia (PET-TT), saattavat helpottaa diagnostiikkaa, mutta myös aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Uusi kuvantamismerkkiaine auttaa monenlaisten tulehdusten arviointia (Väitös: FM Riikka Viitanen, 19.2.2021, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Tulehdus liittyy useiden kroonisten sairauksien kehittymiseen, ja sen varhainen tunnistaminen edesauttaa potilaan hoidon onnistumista. FM Riikka Viitasen Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa PET-kuvantamiseen kehitetty radioleimattu Siglec-9-merkkiaine pystyi havaitsemaan tulehduksen tarkasti kokeellisissa tautimalleissa ja nivelreumapotilaalla.