Väitöstutkimuksesta uutta tietoa verisuonitulehdusten diagnoosin kustannuksista ja PET-TT:n merkityksestä diagnostiikassa (Väitös: LL Kirsi Taimen, 10.9.2021, sisätautioppi)

Vaskuliitit eli verisuonitulehdukset ovat harvinaisia verisuonia vaurioittavia immunologisia tulehduksia. Vaskuliittien oirekuva on moninainen vaihdellen lievistä iho-oireista vaikeisiin elinvaurioihin. Epämääräisen taudinkuvan vuoksi täsmälliseen diagnoosiin pääseminen voi olla hankalaa ja diagnoosi viivästyä. Hyvän hoitotuloksen saamiseksi olisi tärkeää aloittaa oikea lääkitys mahdollisimman varhain. Uudet kuvantamismenetelmät, kuten positroniemissiotomografia-tietokonetomografia (PET-TT), saattavat helpottaa diagnostiikkaa, mutta myös aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Kirsi Taimenen väitöstutkimuksessa selvitettiin PET-TT-kuvantamisen merkitystä niissä tapauksissa, joissa potilaan epämääräisten oireiden taustalla saattaa olla vaskuliitti. Tutkimuksessa arvioitiin myös vaskuliittia sairastavien potilaiden diagnoosivaiheen viivettä ja tähän liittyviä kustannuksia. Tutkimus käsitteli lisäksi harvinaista yhteyttä suurten suonten vaskuliitin ja syövän hoitoon käytettyjen lääkkeiden välillä.

PET-TT-kuvantaminen osoittautui hyödylliseksi vaskuliittien diagnostiikassa, sillä yli puolella potilaista todettiin hoidollisesti merkitsevä löydös. Glukokortikoidilääkityksen eli kortisonin matalampi annos ja lyhyempi käyttöaika olivat merkitsevästi yhteydessä siihen, että PET-TT-kuvantamisessa paljastui verisuonitulehdus.

– Monilla sairaalahoitoista vaskuliittia sairastavilla potilailla diagnoosiviive oli huomattavan pitkä, jopa kuukausia, mutta yksilöllinen vaihtelu diagnoosiviiveissä oli suurta. Diagnoosiviiveen ja korkeampien kustannusten välillä oli merkittävä yhteys. Vaikka PET-TT on kallis tutkimus, se ei yksinään ollut merkittävä kustannustekijä diagnoosivaiheen kokonaiskustannuksissa, Taimen sanoo.

Harvinaisena ilmiönä tutkimuksessa tunnistettiin akuutti suurten suonten vaskuliitti kuudella rintasyöpää sairastavalla potilaalla, joille kehittyi verisuonitulehdus syöpähoidon aikana. Potilailla esiintyi korkeaa kuumetta ja yleisvoinnin laskua.

– Vasta kuvantamistutkimuksissa oireiden aiheuttajaksi paljastui vaskuliitti, jonka aiheuttajana oli todennäköisesti tietyt syöpähoidon aikana käytetyt lääkkeet, etenkin valkosolukasvutekijä. Vaskuliitti rauhoittui altistavan lääkityksen loppuessa, Taimen kertoo.

Tämä potilassarja ja aiheesta laadittu systemaattinen kirjallisuuskatsaus puoltavat Taimenen mukaan harvinaista syy-yhteyttä suurten suonten vaskuliitin, solunsalpaajahoidon ja valkosolukasvutekijän välillä.

***

LL Kirsi Taimen esittää väitöskirjansa ” The many faces of vasculitis: diagnostic challenges and economic burden” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10.9.2021 klo 12.00. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Vastaväittäjänä toimii professori Ellen-Margrethe Hauge (Aarhusin yliopisto, Tanska) ja kustoksena dosentti Laura Pirilä (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on sisätautioppi.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: kirsi.taimen@tyks.fi

Luotu 03.09.2021 | Muokattu 03.09.2021