Asiasana: Sisätautioppi

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Verisuonileikkauspotilaan uniapnea ennustaa suurta sydäntapahtumien ja kuoleman riskiä (Väitös: LL Karri Utriainen, 14.6.2019, sisätautioppi sekä anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito)

Obstruktiivinen uniapnea on erittäin yleinen alaraajojen valtimokovettumatautia sairastavilla potilailla, joiden sairaus edellyttää leikkaushoitoa. LL Karri Utriaisen Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa noin kuudella seitsemästä potilaasta, joille suunniteltiin nivustason alapuolista verisuonileikkausta, todettiin vähintään lievä uniapnea. Tällä potilasryhmällä tiedetään olevan myös suuri leikkauksenjälkeisten sydäntapahtumien ja kuoleman riski. Tutkimusaineistossa ennuste oli erityisen huono, jos leikkausta edeltävässä unitutkimuksessa todettiin merkittävä uniapnea.

Lihavuusleikkaus parantaa tehokkaasti maksan insuliiniresistenssiä (Väitös: LL Heidi Immonen, 27.4.2019, sisätautioppi)

LL Heidi Immonen tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan maksan energia-aineenvaihduntaa lihavilla aikuisilla potilailla käyttämällä moderneja kajoamattomia PET- ja magneettikuvantamismenetelmiä. Tutkimuksen perusteella lihavuusleikkauksella saavutettu painonlasku parantaa tehokkaasti maksan insuliiniresistenssiä ja vähentää maksan rasvoittumista. 

Uusia keinoja insuliiniresistenssin tunnistamiseen ja torjuntaan (Väitös: FM Miikka-Juhani Honka, 9.3.2019, sisätautioppi)

Insuliiniresistenssi on kasvava ongelma lähes kaikkialla maailmassa. FM Miikka-Juhani Honka selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan insuliiniresistenssin taustalla vaikuttavia perinnöllisiä riskitekijöitä ja resistenssin ilmenemistä kudostasolla. Lisäksi tutkimuksessa kehitettiin uusia paastoverinäytteisiin perustuvia indeksejä insuliiniresistenssin tunnistamiseen ja selvitettiin, kuinka tilaa vastaan voidaan taistella voimaharjoittelun avulla.

Verenpaineen vaihtelun mittaamisesta apua sydän- ja verisuonitautiriskin arviointiin (Väitös: LL Eeva Juhanoja, 19.12.2018, sisätautioppi)

Verenpaineen vaihtelu lisää sydän- ja verisuonitautitapahtumia sekä niihin liittyvää kuolleisuutta, vahvistaa tuore tutkimus. Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan LL Eeva Juhanoja havaitsi, että lisääntyneelle kotona mitatun verenpaineen vaihtelulle voidaan löytää kynnysarvo, jonka ylittävät lukemat ovat yhteydessä tautitapahtumien ilmaantumiseen. Lisäksi kotiverenpaine vaihtelee jonkin verran viikonpäivän mukaan. Tutkimustulokset vahvistavat aiemmin todettua yhteyttä verenpaineen vaihtelun ja kuolleisuuden välillä.

Sisätautioppi

Sisätautioppi on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suurin yksikkö. Oppiaineen keskeinen tehtävä on tarjota korkeatasoista sisätautialojen perusopetusta kliinisessä vaiheessa oleville lääketieteen opiskelijoille sekä jatko- ja täydennyskoulutusta sisätauteihin erikoistuville ja sisätauteihin jo erikoistuneille lääkäreille. 

Ruskean rasvan toiminnan ymmärtäminen avaa mahdollisuuksia lihavuuden ja diabeteksen hoitoon (Väitös: LL Minna Lahesmaa, 9.11.2018, sisätautioppi)

Turun yliopistossa väittelevä lääketieteen lisensiaatti Minna Lahesmaa tutki ruskean rasvan toimintaa PET-kuvantamismenetelmällä ja löysi uusia mekanismeja, jotka säätelevät ihmisen ruskean rasvan toimintaa. Tulevaisuudessa näiden säätelytekijöiden avulla voi olla mahdollista lisätä ruskean rasvan aktiivisuutta ja parantaa esimerkiksi elimistön energiankulutusta tai veren sokeriarvoja. Tutkimuksen mukaan ruskean rasvan toimintaan vaikuttavat elimistön kilpirauhashormonit, endokannabinoidijärjestelmä sekä adenosiinijärjestelmä.