Sydänläppien bakteeritulehdukset ovat lisääntyneet Suomessa nuorilla aikuisilla (Väitös: LL Elina Ahtela, 10.2.2023, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Sydänläppien bakteeritulehdus on vakava, useita komplikaatioita eri puolilla kehoa aiheuttava sairaus, johon sairastuneiden kuolleisuus on korkea. LL Elina Ahtelan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa selvisi, että sydänläppien bakteeritulehdukset ovat lisääntyneet Suomessa nuorilla aikuisilla. Tutkimuksessa havaittiin myös, ettei taudin kuolleisuus ole vähentynyt. 

Infektiivinen endokardiitti on sydämen sisäkalvon eli endokardiumin, pääasiassa sydänläppien, henkeä uhkaava infektio, jonka aiheuttaa bakteeri tai harvoin sieni. Vaikka endokardiitin hoitomenetelmät ovat ajan kuluessa kehittyneet, kuolleisuus siihen on edelleen korkea. 

Endokardiittia aiheuttava bakteeri voi päästä verenkiertoon esimerkiksi iholta haavojen tai kanyylien kautta tai huonosti hoidetun suun limakalvoilta. Suonensisäisten huumeiden käyttö on endokardiitin merkittävä riskitekijä.

LL Elina Ahtela selvitti väitöstutkimuksessaan endokardiitin ilmaantuvuutta ja kuolleisuutta koko Suomen kattavassa aineistossa. Tutkimukseen sisältyi endokardiittipotilaat kaikista Suomen 38:sta endokardiittia hoitavasta sairaalasta vuosilta 2005─2014. Tutkimusjakson aikana todettiin yhteensä 2 611 endokardiittitapausta 2 331 potilaalla. 

Erityisen merkillepantava ja huolestuttava löydös oli, että endokardiitin ilmaantuvuus kasvoi tutkimusjakson aikana nuorilla aikuisilla. Sen sijaan vanhemmassa väestössä ilmaantuvuus pysyi vakaana.

─ Ilmaantuvuuden kasvu nuorilla aikuisilla voi liittyä suonensisäisten huumeiden käyttöön. Suomessa on todettu huumeiden ongelmakäytön lisääntyneen koko 2000-luvun. Valtaosa huumeiden käyttäjistä on nuoria aikuisia. Toinen mahdollinen selitys ilmaantuvuuden kasvulle on se, että endokardiitteja todetaan enemmän diagnostiikan kehityttyä, Ahtela pohtii.

Toinen merkittävä löydös oli se, että endokardiitin kuolleisuus pysyi muuttumattomana tutkimusjakson aikana.

─ On epäselvää, miksi kuolleisuus ei ole vähentynyt, vaikka endokardiitin hoito on vuosien varrella kehittynyt. Yksi mahdollinen selitys voisi olla se, että aiempaa sairaampia potilaita on mahdollista tutkia ja hoitaa menetelmien kehityttyä, ja nämä sairaammat potilaat myös kuolevat herkemmin, Ahtela toteaa.

Endokardiitteja enemmän iäkkäillä ja miehillä

Endokardiittipotilaiden keski-ikä oli 60 vuotta, ja taudin ilmaantuvuuden havaittiin kasvavan iän myötä. Miehillä oli 2,5-kertainen riski sairastua endokardiittiin naisiin verrattuna.

─ Iäkkäällä väestöllä on enemmän läppävikoja, jotka altistavat endokardiitille. Lisäksi iäkkäille tehdään enemmän erilaisia terveydenhuollon toimenpiteitä, joiden on todettu altistavan endokardiitille. Miesten yliedustus endokardiittipotilaissa voi liittyä ainakin osittain siihen, että suonensisäisten huumeiden käyttö on yleisempää miehillä, Ahtela toteaa.

Pitkäaikaiskuolleisuus korkea

Väitöstutkimuksessa Ahtela totesi myös, että 10 prosenttia endokardiittipotilaista kuoli sairaalahoidon aikana. Endokardiittidiagnoosia seuraavan kymmenen vuoden aikana kuoli lähes 50 prosenttia potilaista. Lyhyen aikavälin kuolleisuudessa ei ollut eroa naisten ja miesten välillä, mutta pitkän aikavälin kuolleisuus oli naisilla korkeampi. Kuolleisuus kasvoi iän myötä. 

─ Ilahduttava löydös oli, että sairaalakuolleisuus oli Suomessa hieman matalampi kuin suurimmassa osassa kansainvälisiä julkaisuja. Endokardiitin pitkäaikaiskuolleisuudesta sen sijaan on vain vähän aiempaa tutkimustietoa, Ahtela kertoo.

Edeltävät terveydenhuollon toimenpiteet yleisiä

Ahtela tarkasteli tutkimuksessaan myös Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 2004─2017 hoidettujen endokardiittipotilaiden tietoja. Tutkimusjakson aikana todettiin 342 endokardiittia 320 potilaalla. 

Huomionarvoinen havainto oli, että lähes puolelle endokardiittipotilaista oli tehty edeltävän puolen vuoden aikana jokin merkittävä terveydenhuollon toimenpide, esimerkiksi sydän- tai maha-suolikanavan toimenpide, tai he olivat olleet sairaalahoidossa. 

─ Terveydenhuollon toimenpiteiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Myös huumeiden käytön on todettu lisääntyvän. Jatkossa olisi tärkeää miettiä keinoja, joiden avulla pystyttäisiin ehkäisemään endokardiittien lisääntymistä. Endokardiitin tutkiminen voi myös tarjota työkaluja hoidon kehittämiseen ja sitä kautta mahdollisesti kuolleisuuden vähentämiseen, Ahtela toteaa.

***

LL Elina Ahtela esittää väitöskirjansa ”Infective Endocarditis in Finland” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10.2.2023 klo 12 (Turun yliopisto, Medisiina C, Osmo Järvi -luentosali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Eeva Ruotsalainen (Helsingin yliopistollinen keskussairaala) ja kustoksena professori Jarmo Oksi (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede.

Väittelijän yhteystiedot: eiahte@utu.fi

Luotu 02.02.2023 | Muokattu 02.02.2023