Turun yliopistoon 11 uutta biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen akatemiahanketta

30.05.2023

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt Turun yliopistoon rahoituksen 11 akatemiahankkeelle.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen yhteensä 73 akatemiahankkeelle ja osoitti rahoitukseen lähes 41 miljoonaa euroa. Kaikista hankehakemuksista 18,5 prosenttia sai rahoituksen.

Akatemiahankerahoituksen tarkoituksena on edistää suomalaisen tieteen uudistumista ja monimuotoisuutta ja parantaa tutkimuksen laatua sekä tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta. Tavoitteena on kansainvälisesti korkeatasoinen tieteellinen tutkimus, mahdolliset tieteelliset läpimurrot ja tutkimusyhteistyö parhaiden kansainvälisten ryhmien kanssa.

Turun yliopistossa akatemiahankkeen rahoituksen saivat:

 • Mikko Metsä-Ketelä, biokemia: Antrasykliini syöpälääkkeiden kehittäminen metabolianmuokkauksen avulla, 498 418 e
 • Alexander Mildner, InFLAMES-lippulaiva: C/EBPß rooli CSF2-signaalissa hermotulehduksen aikana, 507 734 e
 • Paula Mulo, molekulaarinen kasvibiologia: Fotosynteesireaktioiden dynamiikka: valon hyödyntäminen ja valolta suojautuminen, 503 942 e
 • Veijo Jormalainen, ekologia ja evoluutiobiologia: Invaasion vaikutukset Itämeren litoraalissa - sopeutuminen, trofiakaskaadit ja ekosysteemin toiminta, 550 000 e
 • Baoru Yang, elintarviketieteet: Kiraalisten lipidien rakenne ja toiminta: Tutkimusstrategiana stereospesifisyys ja omiikat, 546 258 e
 • Yagut Allahverdiyeva-Rinne, molekulaarinen kasvibiologia: Luonnon inspiroimaa vihreää sähköntuottoa yhteyttävien bakteerien ja kestävien materiaalien avulla (Foto-e-Mat) / Konsortio: Photo-e-Mat, 400 000 e
 • Pia Damlin, kestävän kehityksen materiaalien kemia, Luonnon inspiroimaa vihreää sähköntuottoa yhteyttävien bakteerien ja kestävien materiaalien avulla / Konsortio: Photo-e-Mat, 299 985 e
 • Tove Grönroos, PET-keskus, Translokaattoriproteiinin PET-kuvantaminen pään- ja kaulan alueen syövässä, 470 285 e
 • Virpi Lummaa, ekologia ja evoluutiobiologia: TuskA: Salametsästys ja syöksyhampaiden evoluutio aasiannorsuilla, 534 846 e
 • Vesa Selonen, ekologia ja evoluutiobiologia: Uhanalaisten saalislajien suojelu petoja huijaamalla: petojen käyttäytymisestä peto–saalis-suhteen dynamiikkaan / Konsortio: ProDec, 396 987 e
 • Teemu Niiranen, sisätautioppi: Väestötason muutokset ulosteen mikrobiomissa ja niiden yhteydet kardiometaboliseen terveyteen, 548 579 e

Luotu 30.05.2023 | Muokattu 05.06.2023