Asiasana: Ekologia ja evoluutiobiologia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Aasiannorsun poikaskuolleisuus on vähentynyt, mutta kesytysiässä osa poikasista kuolee muita todennäköisemmin

12.02.2020

Turun yliopiston tutkijat ja Myanma Timber Enterprisen (MTE) eläinlääkärit ovat tutkineet norsunpoikasten kuolleisuutta ja taustalla vaikuttavia tekijöitä kesytyksen aikana. Tutkijat havaitsivat, että nuoremmat ja kokemattomille äideille syntyneet poikaset kuolivat suuremmalla todennäköisyydellä. Kesytysikäisten poikasten kuolleisuus oli selvästi suurempi kuin villien norsunpoikasten. Tutkimusryhmän tulokset julkaistiin arvostetussa Scientific Reports -lehdessä.

Sisaret parantavat aasiannorsujen lisääntymismahdollisuuksia

23.07.2019

Turun yliopiston tutkijat ovat todenneet, että sisaren läsnäolo on positiivisesti ja selkeästi kytköksissä naaraiden vuosittaiseen lisääntymiseen Myanmarin työläisnorsupopulaatiossa. Lisäksi tutkijat havaitsivat ikäkohtaisia vaikutuksia: sisaren läsnäolo vaikutti erityisen paljon nuoriin naaraisiin, jotka myös lisääntyivät todennäköisemmin eläessään lähellä sisartaan.

Amazonian maaperää kartoitettiin kasvilajien avulla

15.04.2019

Amazoniassa kasvavien lajien ekologiaa ja levinneisyyksiä on hankala tutkia, koska maaperästä ja muista ympäristöoloista tiedetään kovin vähän. Huonosti tunnetuilla alueilla on yleensä kerätty paljon enemmän kasvinäytteitä kuin maanäytteitä, joten turkulaiset ja brasilialaiset tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, joka hyödyntää maaperän ominaisuuksien kartoittamiseen varsinaisten maaperäaineistojen lisäksi kasvihavaintoja.

Aasiannorsujen persoonallisuuksissa sukupuolten välisiä eroja

11.03.2019

Turun yliopiston tutkijat havaitsivat, että aasiannorsujen persoonallisuudet vaihtelevat sukupuolten välillä. Aikaisempi tutkimus Myanmarin puuteollisuudessa työskentelevistä norsuista osoitti, että aasiannorsuilla on kolme eri persoonallisuusluokkaa: tarkkaavaisuus, sosiaalisuus ja aggressiivisuus. Uuden tutkimuksen mukaan urosnorsut ovat aggressiivisempia kuin naaraat ja naaraat puolestaan sosiaalisempia kuin urokset.