Asiasana: Ekologia ja evoluutiobiologia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Sisaret parantavat aasiannorsujen lisääntymismahdollisuuksia

23.07.2019

Turun yliopiston tutkijat ovat todenneet, että sisaren läsnäolo on positiivisesti ja selkeästi kytköksissä naaraiden vuosittaiseen lisääntymiseen Myanmarin työläisnorsupopulaatiossa. Lisäksi tutkijat havaitsivat ikäkohtaisia vaikutuksia: sisaren läsnäolo vaikutti erityisen paljon nuoriin naaraisiin, jotka myös lisääntyivät todennäköisemmin eläessään lähellä sisartaan.

Amazonian maaperää kartoitettiin kasvilajien avulla

15.04.2019

Amazoniassa kasvavien lajien ekologiaa ja levinneisyyksiä on hankala tutkia, koska maaperästä ja muista ympäristöoloista tiedetään kovin vähän. Huonosti tunnetuilla alueilla on yleensä kerätty paljon enemmän kasvinäytteitä kuin maanäytteitä, joten turkulaiset ja brasilialaiset tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, joka hyödyntää maaperän ominaisuuksien kartoittamiseen varsinaisten maaperäaineistojen lisäksi kasvihavaintoja.

Aasiannorsujen persoonallisuuksissa sukupuolten välisiä eroja

11.03.2019

Turun yliopiston tutkijat havaitsivat, että aasiannorsujen persoonallisuudet vaihtelevat sukupuolten välillä. Aikaisempi tutkimus Myanmarin puuteollisuudessa työskentelevistä norsuista osoitti, että aasiannorsuilla on kolme eri persoonallisuusluokkaa: tarkkaavaisuus, sosiaalisuus ja aggressiivisuus. Uuden tutkimuksen mukaan urosnorsut ovat aggressiivisempia kuin naaraat ja naaraat puolestaan sosiaalisempia kuin urokset.

Veden lämpeneminen ja suolapitoisuuden pieneneminen ovat haaste Itämeren rantavyöhykkeen rakkoleville (Väitös: MSc Luca Rugiu, 1.6.2018, ekologia)

MSc Luca Rugiu selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan ilmastonmuutoksen seurausten, veden lämpenemisen ja suolapitoisuuden pienenemisen, vaikutuksia kolmeen Itämeren kivikkorantojen avainlajiin. Tutkimuksessa selvisi, että rakkolevä ja sillä elävä kasvinsyöjä-äyriäinen, leväsiira, ovat herkkiä ennustetuille muutoksille ja saattavat muutosten myötä kadota Selkämereltä ja Merenkurkusta. Toinen rakkolevälaji, pikkuhauru, kestää ympäristönmuutoksia paremmin.