Asiasana: Human Diversity

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Turun yliopisto rekrytoi monitieteiseen Human Diversity -tutkimuskokonaisuuteen

Turun yliopiston johtama Human Diversity -tutkimuskonsortio tutkii ihmisen monimuotoisuutta kielen, genetiikan, kulttuurin ja terveyden näkökulmista. Monitieteiseen hankekokonaisuuteen haetaan nyt kolmea ainutlaatuista apulaisprofessorin tehtävää. Haettavana on evolutiivisen kielentutkimuksen, arkeogenomiikan sekä terveyden evoluution apulaisprofessorin tehtävät. Haku päättyy 13.3.2024.

Professori Virpi Lummaalle lähes 2,5 miljoonan euron EU-rahoitus tutkimukseen muuttuvan yhteiskunnan vaikutuksista sukulaisverkostoihin

18.09.2023

Turun yliopiston evoluutiobiologian professori Virpi Lummaa on saanut merkittävän tutkimusrahoituksen Euroopan tutkimusneuvosto ERC:ltä. Lummaa sai rahoituksen hankkeelle, jossa tutkitaan, miten yhteiskunnan suuret muutokset viimeisen 300 vuoden aikana ovat vaikuttaneet ihmisten sukulaisverkostoihin ja niiden kautta heidän menestymiseensä 1700–1900-lukujen Suomessa. Lummaa tarkastelee samoja kysymyksiä myös aasiannorsuilla, joiden populaatiot ovat kutistuneet dramaattisesti 50 vuodessa ihmisten toimien johdosta.

Monitieteisellä kurssilla kielitieteen, arkeologian ja genetiikan opiskelijat pääsivät käyttämään paikkatietomenetelmiä ja R-ohjelmointia

30.11.2022

Suomen Akatemian rahoittama Uralilainen kolmio -hanke järjesti tänä syksynä uuden kansainvälisen Erasmus+-ohjelmaan kuuluvan monitieteisen kurssin ”Interdisciplinary human past and quantitative Uralistics”, jolla eri alojen opiskelijat pääsivät oppimaan eri tieteenalojen menetelmiä ja testaamaan niitä käytännössä. Kurssilla käsiteltiin luonnonympäristön vaikutusta ihmispopulaatioihin ja uralilaisten kielten puhuma-alueen kielellistä, geneettistä ja kulttuurista evoluutiota.

Hattulan Suontaan miekkahauta kertoo varhaiskeskiajan sukupuoliroolien joustavuudesta

29.07.2021

Yli 50 vuotta sitten löydetyn Hattulan Suontaan Vesitorninmäen miekkahaudan tuore uudelleenanalyysi kyseenalaistaa perinteiset käsitykset sukupuolten rooleista rautakauden ja varhaiskeskiajan yhteisöissä ja kertoo ei-binäärisen sukupuolen ilmaisusta aikakaudella. Hauta toimii myös osoituksena siitä, kuinka tällaiset henkilöt ovat voineet olla arvostettuja ja kunnioitettuja yksilöitä yhteisöissään.

Muinais-DNA paljastaa, että syfilistä on voinut olla Euroopassa jo ennen Kolumbusta

14.08.2020

Uusi muinaisgeneettinen tutkimus antaa näyttöä syfiliksen eli kupan leviämisestä Pohjois-Euroopassa keskiajan lopulla. Tulokset haastavat aiemmin vallalla ollutta käsitystä siitä, että Kolumbus miehistöineen toi sairauden mukanaan Amerikan löytöretkiltään 1400-luvun lopussa ja aiheutti pian levinneen katastrofaalisen epidemian Euroopassa.