Asiasana: Human Diversity

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Monitieteisellä kurssilla kielitieteen, arkeologian ja genetiikan opiskelijat pääsivät käyttämään paikkatietomenetelmiä ja R-ohjelmointia

30.11.2022

Suomen Akatemian rahoittama Uralilainen kolmio -hanke järjesti tänä syksynä uuden kansainvälisen Erasmus+-ohjelmaan kuuluvan monitieteisen kurssin ”Interdisciplinary human past and quantitative Uralistics”, jolla eri alojen opiskelijat pääsivät oppimaan eri tieteenalojen menetelmiä ja testaamaan niitä käytännössä. Kurssilla käsiteltiin luonnonympäristön vaikutusta ihmispopulaatioihin ja uralilaisten kielten puhuma-alueen kielellistä, geneettistä ja kulttuurista evoluutiota.

Hattulan Suontaan miekkahauta kertoo varhaiskeskiajan sukupuoliroolien joustavuudesta

29.07.2021

Yli 50 vuotta sitten löydetyn Hattulan Suontaan Vesitorninmäen miekkahaudan tuore uudelleenanalyysi kyseenalaistaa perinteiset käsitykset sukupuolten rooleista rautakauden ja varhaiskeskiajan yhteisöissä ja kertoo ei-binäärisen sukupuolen ilmaisusta aikakaudella. Hauta toimii myös osoituksena siitä, kuinka tällaiset henkilöt ovat voineet olla arvostettuja ja kunnioitettuja yksilöitä yhteisöissään.

Muinais-DNA paljastaa, että syfilistä on voinut olla Euroopassa jo ennen Kolumbusta

14.08.2020

Uusi muinaisgeneettinen tutkimus antaa näyttöä syfiliksen eli kupan leviämisestä Pohjois-Euroopassa keskiajan lopulla. Tulokset haastavat aiemmin vallalla ollutta käsitystä siitä, että Kolumbus miehistöineen toi sairauden mukanaan Amerikan löytöretkiltään 1400-luvun lopussa ja aiheutti pian levinneen katastrofaalisen epidemian Euroopassa.