Human Diversity ryhmäkuva

Turun yliopisto rekrytoi monitieteiseen Human Diversity -tutkimuskokonaisuuteen

Turun yliopiston johtama Human Diversity -tutkimuskonsortio tutkii ihmisen monimuotoisuutta kielen, genetiikan, kulttuurin ja terveyden näkökulmista. Monitieteiseen hankekokonaisuuteen haetaan nyt kolmea ainutlaatuista apulaisprofessorin tehtävää. Haettavana on evolutiivisen kielentutkimuksen, arkeogenomiikan sekä terveyden evoluution apulaisprofessorin tehtävät. Haku päättyy 13.3.2024.

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

Turun yliopiston strategia 2021-2030 tunnistaa kuusi strategista tutkimuksen ja koulutuksen temaattista aluetta, jotka edistävät monitieteistä tutkimusta ja koulutusta tiedekuntien välillä, vahvistavat yliopiston sisäistä yhteistyötä, ja luovat alustoja verkostoille, innovaatioille, ja strategisille kumppanuuksille. 

Human Diversity-tutkimuskonsortio on osa “Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos” -kokonaisuutta ja konsortiosta vastaavat biologian laitos, kieli- ja käännöstieteiden laitos, tietotekniikan laitos sekä historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. 

Tutkimuksessa yhdistetään evoluutiobiologiaa, genetiikkaa, terveystieteitä ja väestötieteitä, arkeologiaa, historiaa, laskennallista historiallista kielitiedettä, matemaattista mallintamista, kieliteknologiaa ja tietojenkäsittelytieteitä. 

Tavoitteena on mahdollistaa siirtymää kohti ihmisen monimuotoisuuden laaja-alaisesti hyväksyvää yhteiskuntaa. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää, miten menneisyys on muokannut nykyhetkessä elävän ihmisen kieltä, genetiikkaa, kulttuuria ja terveyttä ja miten on mahdollista historiallisista lähtökohdista ennakoida tulevaa muutosta.

Nyt Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana kolme apulaisprofessorin (tenure track) tehtävää.

Tehtävät vahvistavat Turun yliopiston ihmisen monimuotoisuuden monitieteistä tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta Suomen Akatemian Profi7-rahoittaman Human Diversity -tutkimuskonsortion tieteenaloilla. 

Konsortion keskeinen kysymys on, miten ihmisten historialliset ja nykyiset kontaktit ja kommunikaatioverkostot ovat tuottaneet ihmisen menneen ja nykyisen monimuotoisuuden, ja millaiseksi se muodostuu tulevaisuudessa.

Nyt rekrytöitävien professuurien ja konsortioon jo palkattujen postdoc-tutkijoiden lisäksi konsortiota vahvistetaan kolmella kunkin professuurin tieteenalaan liittyvällä 2-vuotisella postdoc tutkijalla 2024.

Haettavana olevat apulaisprofessorin (tenure track) tehtävät:

Haettavana olevat tehtävät ovat ainutlaatuisia suomalaisessa yliopistokentässä.

Haemme nyt:

  • Evolutiivisen kielentutkimuksen apulaisprofessoria kielitieteen alalle
  • Arkeogenomiikan apulaisprofessoria ihmisen genetiikan, muinaisten patogeenien tutkimuksen ja arkeologian aloille
  • Terveyden evoluution apulaisprofessoria evoluutiobiologian alalle

Hakemukset tulee jättää viimeistään maaliskuun 13. päivänä 2024 klo 16.00 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy tehtävän tiedoista kussakin hakuilmoituksessa.

Ota yhteyttä

Lisätietoja apulaisprofessorien tehtävistä antaa tutkimuskonsortion johtaja: