Turun yliopistolle 12,3 miljoonaa euroa strategista rahoitusta Suomen Akatemian Profi 7 -haussa

13.01.2023

Rahoituksella tuetaan monitieteistä tutkimusta yliopiston kolmella profiloitumisalueella, joissa tutkitaan immuunivälitteisiä sairauksia, ihmisen monimuotoisuuden kehittymistä, sekä kestäviä uusia materiaaleja.

Suomen Akatemia on myöntänyt 12,3 miljoonaa euroa Turun yliopistoon strategian mukaisen profiloitumisen vahvistamiseksi Profi 7 -haussa. Kansainvälinen arviointipaneeli piti yliopiston hakemusta laadukkaana ja asetti sen parhaimpien hakemusten joukkoon. Profi-rahoitusmuodon tavoite on tukea yliopistojen strategian mukaista profiloitumista ja tutkimuksen laadun kehittämistä. 
 
– Turun yliopiston strategiassa keskeisenä tavoitteena on monitieteisen tutkimuksen edistäminen ja tämä rahoitus vie tavoitetta merkittävästi eteenpäin. Rahoitus mahdollistaa huippututkijoittemme yhteistyön yli tiedekuntarajojen ja mukana on vahvasti myös uusi Teknillinen tiedekuntamme, vararehtori Kalle-Antti Suominen kertoo.
 
Myönnetyllä rahoituksella tuetaan kaudella 2023–2028 Turun yliopistossa kolmea valittua profiloitumisaluetta, jotka vahvistavat yliopiston strategian tutkimuksen ja koulutuksen temaattisia kokonaisuuksia.
 

  • Capitalising Immunity to Combat Disease (IMMUNOCAP) keskittyy immuunijärjestelmään, perusmekanismeista innovatiivisiin ratkaisuihin, immuunivälitteisten sairauksien diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi. IMMUNOCAP on osa yliopiston strategian Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys -temaattista kokonaisuutta ja linkittyy myös InFLAMES-lippulaivahankkeeseen. Vastuullisena tutkijana toimii professori Riitta Lahesmaa.
  • Evolution through Contact and Communication Networks (Human Diversity) tutkii ihmisen kontaktiverkostojen vaikutusta muinaisiin ja nykyisiin kulttuureihin, geeneihin, tartuntatautitaakkaan sekä yksilöiden evolutiiviseen menestykseen. Human Diversity on osa Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos -temaattista kokonaisuutta. Vastuullisena tutkijana toimii professori Virpi Lummaa.
  • Sustainable Materials and Manufacturing (SUSMAT) vahvistaa uusien materiaalien ja valmistusmenetelmien datalähtöistä suunnittelua globaalien energia-, hyvinvointi- ja teollisuuden haasteiden ratkaisemiseksi. SUSMAT on osa Tulevaisuuden teknologiat ja digitaalinen maailma -temaattista kokonaisuutta. Vastuullisena tutkijana toimii apulaisprofessori Pekka Peljo.

 
Suomen Akatemia myönsi seitsemännessä profi-haussa yliopistoille yhteensä 100 miljoonaa euroa. Rahoitusta haettiin yhteensä 175 miljoonaa euroa.

Luotu 13.01.2023 | Muokattu 30.01.2024