Asiasana: ympäristö

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Torjunta-ainekuorman vähentäminen ja niittokorkeuden kasvattaminen voivat parantaa satoa ja auttaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen

08.02.2023

Turun yliopiston tutkijat havaitsivat kahdessa tutkimuksessa, että hiilen varastointia, kasvien sietokykyä sekä rehulaidunten satoa on mahdollista kasvattaa korjaamalla muutamaa keskeisintä maatalouden menetelmää. Tutkimuksen tulokset tarjoavat tiekartan maaperän torjunta-ainekuorman vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Samalla voidaan parantaa laidunalueiden tuottoa.

Lähiympäristö vaikuttaa elämänlaatuun – kunnissa potentiaalia ympäristödemokratian toteuttamiselle (Väitös: MSc Ruslan Gunko, 9.12.2022, ympäristötiede)

Lähiympäristöllä on suuri merkitys yhteisöjen elämänlaadulle. MSc Ruslan Gunkon väitöskirjan tulokset osoittavat, että ympäristön laatu voi lisäksi toimia puskurina stressin vaikutuksille, etenkin koronopandemialle, mikä on tärkeää ajatellen niitä kielteisiä vaikutuksia, joille pienet yhteisöt altistuvat ilmastonmuutoksen vuoksi. Tämän väitöskirjan tulokset viittaavat siihen, että asukkaita tulisi kuntatasolla osallistaa päätöksentekoon, mikä edesauttaisi ympäristödemokratiaa.

Ravintoverkon huipulla olevien lajien ympäristömyrkkykuorma kertoo Suomen rannikon meriekosysteemin tilasta (Väitös: FM Riikka Vainio, 9.12.2022, ekologia)

Ympäristömyrkkyjen kertyminen ravintoverkon huipulla oleviin lintulajeihin paljastaa, että Itämeren eliöstössä vuosikymmeniä esiintyneiden pysyvien yhdisteiden lisäksi Suomen rannikolla esiintyy myös joitain uusia ympäristömyrkkyjä, joiden käyttäytymistä ravintoverkossa ei tunneta hyvin.

Saariston maatalousmuovit pois maastosta yhteistyönä – Älymuovi-projektin kampanjassa kerättiin 90 tonnia muovia lounaisesta saaristosta

11.11.2022

Turunmaan ja Rymättylän saaristossa on tartuttu maatalousmuoviroskaongelmaan Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Satafoodin yhteisessä Älymuovi-projektissa. Projekti järjesti lokakuussa yhteistyössä MTK-Varsinais-Suomen, Paraisten ja Naantalin kaupunkien sekä Nauvon Rotaryklubin kanssa keräyskampanjan, jossa maatalousmuovia kerättiin saariston tiloilta.