Turun yliopisto johtaa 7,4 miljoonan euron EU-rahoitteista vihreään ja digitaaliseen siirtymään keskittyvää tohtorinkoulutushanketta

19.10.2023

Turun yliopisto on saanut 3,3 miljoonan euron EU-rahoituksen tohtorinkoulutushankkeelle, joka vastaa ajankohtaiseen osaajapulaan kouluttamalla 25 väitöskirjatutkijaa vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyviltä aloilta.

Euroopan sosiaalirahasto myönsi Turun yliopiston maantieteen professori Petteri Alhon johtamalle Solutions for Green and Digital Transition (UTU-GreDiT) -hankkeelle 3,3 miljoonan euron Marie Skłodowska-Curie Cofund -rahoituksen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 7,4 miljoonaa euroa.

Tohtorinkoulutushankkeeseen rekrytoidaan vuoden 2024 alussa kansainvälisiä tutkijoita Turun yliopiston tutkijakoulun väitöskirjatutkijoiksi, jotka aloittavat tutkimustyönsä syyslukukauden 2024 alussa.

– Tavoitteenamme on kouluttaa väitöskirjatutkijoita, jotka kykenevät ratkaisemaan monimutkaisia ympäristöhaasteita ja edesauttamaan yhteiskunnallista muutosta ja digitalisoitumista. Päämääränä on edistää Euroopan kestävää sosioekonomista kasvua, Alho sanoo.

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aiheuttaneet EU:ssa viime vuosikymmenen aikana yli 145 miljardin euron taloudelliset menetykset, joiden lisäksi on tullut arvaamattomia inhimillisiä kustannuksia. Kriisi uhkaa enenevässä määrin niin elintarvike-, vesi- kuin energiaturvallisuuttakin sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti.

– Hankkeeseen rekrytoitavien väitöskirjatutkijoiden tutkimusaiheet liittyvät ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, kiertotalouteen, vesiturvallisuuteen, kestävään ympäristöön, puhtaaseen energiaan, robotiikkaan ja koneoppivaan tekoälyyn, Alho kertoo.

Väitöskirjatutkijat työskentelevät monitieteisessä tutkimusympäristössä

Väitöskirjatutkijoille tarjottava koulutus vastaa vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyvien alojen asiantuntijapulaan. Väitöskirjatutkijat tulevat vierailemaan kansainvälisissä yhteistyöorganisaatioissa ja heidän tutkijakoulutuksessa on keskeistä myös laajat työelämätaidot.

Tohtorinkoulutushankkeen ytimen muodostavat Turun yliopiston 14 tutkimusryhmää sekä yli 45 professoria, dosenttia ja varttunutta tutkijaa, jotka toimivat matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, teknillisessä tiedekunnassa ja Turun kauppakorkeakoulussa. Väitöskirjatutkijat sijoittuvat näihin tutkimusryhmiin ja valmistelevat väitöstutkimuksensa osana tutkimusryhmien tutkimustyötä.

– Uskon, että monitieteinen viitekehys lukuisine tutkimusryhmineen ja yhteistyö kolmen tiedekunnan välillä takaa aidon monitieteisen tutkimusympäristön uusille väitöskirjatutkijoillemme, Alho toteaa.

Yhteistyökumppaneilta näkemystä työelämän tarpeista

Tutkijakoulutuksen lisäksi hankkeen keskiössä on työelämä- ja urataitojen tarjoaminen väitöskirjatutkijoille. Hankkeella on yhteistyökumppaneinaan kymmenen akateemista organisaatiota, kuusi yritystä ja kymmenen muuta organisaatiota. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat muun muassa Maailmanpankki, Norjan teknis-luonnontieteellinen yliopisto, Manchesterin yliopisto, Boliden Harjavalta ja Saksan ilmailu- ja avaruuskeskus.

Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus osallistua hankkeeseen eri tavoin. He voivat osallistua hankkeen seminaareihin, tarjota väitöskirjatutkijoille työskentelyjaksoja ja rahoittaa hanketta. Hankkeeseen haetaan parhaillaan lisää yhteistyökumppaneita.

– Tutkijanuraa on kehitettävä entistä selkeämmäksi ja monipuolisemmaksi, ja ennen kaikkea pitää vahvistaa valmistuneiden tohtorien sijoittumista myös akateemisen maailman ulkopuolelle. Siksi tutkijankoulutukseen tulee kuulua tieteenteon ohella erilaisten työelämätaitojen oppimista ja mielellään myös omakohtaista kokemusta akateemisen maailman ulkopuolelta, sanoo Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen.

Luotu 19.10.2023 | Muokattu 19.10.2023