NORDPARENT-hankkeelle rahoitus ROCKWOOL-säätiöltä

26.06.2024

Hankkeessa tutkitaan, miten nuorten aikuisten työurat ja asuminen vaikuttavat Pohjoismaissa syntyvyyden vajoamiseen.

Uusi hanke Determinants of later and forgone parenthood in the Nordic countries: examining the role of housing and labour market career pureutuu ajankohtaiseen ja Pohjois-Euroopan yhteiskuntien kestävyyden kannalta ratkaisevan tärkeään aiheeseen: lastensaannin viivästymiseen. 

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että syntyvyyden vajoaminen johtuu suurelta osin siitä, että ensimmäisiä lapsia syntyy vähemmän ja yhdessä asuvat pariskunnat saavat lapsia yhä myöhemmin.

Uudessa hankkeessa tutkitaan, missä määrin tätä kehitystä ovat kiihdyttäneet nuorten aikuisten työurissa ja asumisessa tapahtuneet muutokset, kuten asuntojen hintojen nousu ja ensiasunnon ostamisen myöhentyminen.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä syntyvyyden muutosten syyt ovat maakohtaisia ja mitkä yhteisiä kaikille Pohjoismaille. 

NORDPARENT on pohjoismainen yhteistyöhanke, johon osallistuu tutkijoita neljästä Pohjoismaasta: Suomesta, Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista. Hanketta rahoittaa ROCKWOOL-säätiö.

Yliopistotutkija Jessica Nisén Turun yliopiston INVEST-tutkimuskeskuksesta sai hankkeen osana 240 000 euron rahoituksen. Hanke alkaa vuonna 2024 ja kestää kolme vuotta.

– Tavoitteenamme on valottaa niitä väestöön ja perheenmuodostukseen liittyviä muutoksia, joita Pohjois-Euroopan yhteiskunnat parhaillaan kohtaavat, Nisén sanoo.

Luotu 26.06.2024 | Muokattu 26.06.2024