Asiasana: kiertotalous

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Turun yliopistolle merkittävä EU-rahoitus innovatiivisen levätuotantolaitoksen kehittämiseen

08.11.2022

Bioteknologian laitoksen molekulaarisen kasvibiologian yksikkö on saanut lähes miljoonan euron rahoituksen levätuotantolaitoksen rakentamiseen. Fotosynteettisten mikrobien tutkimusryhmän tavoitteena on kasvattaa mikrolevää kasvihuoneiden jätevesiä hyödyntämällä. Menetelmän avulla voidaan puhdistaa vettä ja ottaa siitä talteen ravinteita sekä vähentää mikrolevän tuotantokustannuksia.

Tutkijat koostivat syanobakteereista biofilmin, jota voi hyödyntää uusiutuvien energianlähteiden kehittämisessä

15.10.2020

Etyleeni on yksi maailman tärkeimmistä orgaanisista hyödykekemikaaleista. Apulaisprofessori Yagut Allahverdiyeva-Rinteen johtama tutkimusryhmä Turun yliopistosta on kehittänyt ohuen keinotekoisen biofilmin, johon on upotettu etyleenin fotosynteettistä tuotantoa varten kehitettyjä syanobakteerisolutehtaita. Tuotetut keinotekoiset biofilmit pystyivät ylläpitämään etyleenin tuotantoa jopa neljäkymmentä päivää.

Mikrolevillä voi puhdistaa jätevettä (Väitös: MSc Dimitar Valev, 16.6.2020, molekulaarinen kasvibiologia)

Mikrolevät ja syanobakteerit eli sinilevät runsastuvat, jos vesistöön lasketaan huonosti puhdistettuja jätevesiä. Dimitar Valevin väitöstutkimuksessa selvitettiin, voidaanko näiden eliöiden ravinteiden tarvetta hyödyntää jätevesien puhdistamiseen. Jätevesiä puhdistavat eliöt voisivat mahdollisesti samalla tuottaa auringonvalon energian avulla arvokkaita yhdisteitä.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus tunnisti Turun seudun kiertotalouden toimijat

08.10.2019

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus tutki kiertotalouden tilannetta Turun seudulla. Seudulla on noin 700 eri kiertotalouteen liittyvää toimijaa. Näistä 270 on yrityksiä, jotka toteuttavat kiertotaloutta näkyvästi tai ovat julkisen toimijan yhteistyökumppaneita. Toiseksi eniten kiertotaloustoimijoita on tutkimuksessa ja koulutuksessa. Kiertotalouden toteutettavuustutkimus tehtiin Turun kaupungin tilauksesta.