Tulevaisuuden tutkimuskeskus tunnisti Turun seudun kiertotalouden toimijat

08.10.2019

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus tutki kiertotalouden tilannetta Turun seudulla. Seudulla on noin 700 eri kiertotalouteen liittyvää toimijaa. Näistä 270 on yrityksiä, jotka toteuttavat kiertotaloutta näkyvästi tai ovat julkisen toimijan yhteistyökumppaneita. Toiseksi eniten kiertotaloustoimijoita on tutkimuksessa ja koulutuksessa. Kiertotalouden toteutettavuustutkimus tehtiin Turun kaupungin tilauksesta.

Kiertotaloudessa kuluttaminen perustuu omistamisen sijaan palvelujen käyttämiseen, jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja pitää materiaalit ja niiden arvo kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous vahvistaa alueen omia arvoketjuja ja paikallisia liiketoimintamahdollisuuksia. Turun seudun kaikilla päätoimialoilla on potentiaalia edistää kiertotaloutta merkittävästi. Näitä toimialoja ovat bio- ja ICT alat, meri- ja metalliteollisuus, rakentaminen, logistiikka sekä luovat alat.

Kokonaisuudessaan Turun seudulla on huomattava määrä kiertotaloutta edistävää toimintaa. Turun kaupunki strategisine yhteisöineen, Varsinais-Suomen liitto ja Valonia sekä alueen korkeakoulut edistävät aktiivisesti kiertotaloutta. Turku Science Park Oy toimii Clean-tiiminsä kautta vahvasti paikallisessa yrityskentässä ja edistää kiertotalouden teollisia symbiooseja. Turun yliopisto ja Åbo Akademi vahvistavat tiedollista pohjaa ja Turun ammattikorkeakoululla on vahva ote kiertotalouden liiketoimintaratkaisuihin ja yritysyhteistyöhön. Seudun suuryritykset etsivät aktiivisesti ratkaisuja kiertotalouteen ja pienet yritykset liittyvät mukaan kiertoihin esimerkiksi alihankintojen kautta.

Tutkimus tunnisti Turun seudulta noin 700 eri kiertotalouden toimijaa. Näistä merkittävimpänä ryhmänä yritykset, 270 kpl, jotka harjoittavat kiertotaloustoimintaa tai ovat kartoituksessa esiin tulleiden julkisten toimijoiden yhteistyökumppaneita. Tutkimukseen ja koulutukseen liittyviä toimijoita löydettiin noin 150 kpl. Muita toimijoita ovat mm. kiertotalouden hankkeet, verkostot sekä julkishallinnon toimielimet, luottamusmiehet ja työntekijät.

– Tutkimus avasi näkymän laajaan ja monipuoliseen kiertotaloustoimijoiden ekosysteemiin Turun seudulla. Oli avartavaa huomata, miten monissa erilaisissa konteksteissa resurssien kulutusta ja hävikin sekä jätteen määrää voidaan vähentää kiertotalouden periaatteiden mukaisilla ratkaisuilla, kertoo tutkija Essi Silvonen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. 

Resurssiviisas kaupunki on jätteetön, päästötön ja käyttää luonnonvaroja kestävästi. Kiertotaloutta edistävät myös Turun kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Turun tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2029 sekä jätteetön kestävän kulutuksen kaupunki vuonna 2040.

Turku ja alueen kiertotalouden kehittäjäorganisaatiot valmistelevat uutta resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekarttaa yhteistyössä Sitran ja kansainvälisen ICLEI Local Governments for Sustainability -järjestön kanssa. ICLEI on yli 1500 kaupungin globaali järjestö, joka kehittää kuntien ja alueiden kestävän kehityksen työtä.

–  Tutkimus antoi erinomaisen pohjan valmistella yhteistyössä resurssiviisauden tiekarttaa ja uusia kiertotalousratkaisuja. Turun seudulla on myös jo käytössä monia hienoja kiertotalouden esimerkkejä, kuten jäteveden käsittely. Kakolan puhdistamo paitsi parantaa merkittävästi Saaristomeren tilaa, myös tuottaa energiaa yli kymmenen kertaa enemmän kuin kuluttaa. Jäteveden lämpö käytetään kaukolämmöksi ja -kylmäksi ja puhdistuslietteestä valmistetaan biokaasua Gasumin laitoksessa, sanoo kehittämispäällikkö Risto Veivo Turun kaupungilta.

Luotu 08.10.2019 | Muokattu 09.10.2019