Asiasana: Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tutkimus: Suomen kansallinen ennakointi tulee päivittää 2020-luvulle

03.04.2020

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Demos Helsingin tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa on pitkälle kehittynyt ja kansainvälisesti arvostettu kansallinen ennakointijärjestelmä. Toimintaympäristön muutostahdin kiihtyessä ennakoinnin merkitys kasvaa. Suomessa julkishallinnon tekemä ennakointityö on kuitenkin muuttuviin olosuhteisiin nähden yksipuolista: organisaatiot keskittyvät pääasiassa todennäköisten tulevaisuuksien kartoittamiseen yllätysten ja uusien mahdollisuuksien ennakoinnin sijaan.

Mitä on tulevaisuuden osaaminen Turussa? Osallistu visiopajaan to 13.2.

29.01.2020

Turun kaupunki käynnistää laaja-alaisen ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan osaamisen kehittämisen visiotyön osana Turun elinkeino-, koulutus- ja elinvoimapolitiikkaa. Vision tarkoituksena on tunnistaa ne osaamisen eri alueet, joilla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Samalla mietitään, millaista osaamista kaupunki ja muut toimijat tarvitsevat.

Futuuri 4/2019: Ohjauksen kehittämishankkeesta työvälineitä työn murrokseen

17.12.2019

Tammikuussa 2018 astui voimaan suurin koulutuslainsäädännön muutos vuosikymmeneen – ammatillisen koulutuksen reformi. Uudistuksen myötä yksilölliset opintopolut ovat nousseet entistä suurempaan rooliin ja koulutuksessa tulee huomioida myös opiskelijan aiempi osaaminen.

Tulevaisuudentutkimuksen koordinoimassa OSATA – osaamispolkuja tulevaisuuteen -hankkeessa on pyritty vastaamaan tähän muutokseen kehittämällä ammatillisten oppilaitosten ohjausta.

Call for Papers: Learning Futures - Futures of Learning, 10-12 June 2020, Helsinki, Finland

25.10.2019

As we move further into the 21st century, we need to renew our understanding of what it means to learn, teach, and develop new knowledge. Education systems and learning processes for people of all ages are needed to navigate uncertainty, address known problems, identify new ones, and be able to detect and make the sense of emergent issues and opportunities. The roles of education and learning are also becoming more essential in solving the pressing global ecological, cultural, societal and economic challenges.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus tunnisti Turun seudun kiertotalouden toimijat

08.10.2019

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus tutki kiertotalouden tilannetta Turun seudulla. Seudulla on noin 700 eri kiertotalouteen liittyvää toimijaa. Näistä 270 on yrityksiä, jotka toteuttavat kiertotaloutta näkyvästi tai ovat julkisen toimijan yhteistyökumppaneita. Toiseksi eniten kiertotaloustoimijoita on tutkimuksessa ja koulutuksessa. Kiertotalouden toteutettavuustutkimus tehtiin Turun kaupungin tilauksesta.