Asiasana: Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Pilottiyritykset jalostamassa arvoa ennakointitiedosta

21.01.2022

Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa parhaillaan ennakointiprojektia yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Projektissa mukana olevat pilottiyritykset hyödyntävät Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kokoamaa laajaa katsausta kansainvälisistä ennakointiraporteista, joka on laadittu Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan toimeksiannosta. Pilottiryhmä jalostaa katsaukseen koottua tietoa alueellista ja liiketoimintanäkökulmaa hyödyntäen arvoa tuottavaan muotoon.

Tiedolla tulevaisuuteen -selvitys luotaa ilmiöitä ja muutostekijöitä, jotka vaikuttavat yliopistojen perustehtäviin

26.11.2021

Nykypäättäjien tekemät tiede- ja koulutuspoliittiset ratkaisut samoin kuin yliopisto- ja tiedeyhteisöjen toimetkin vaikuttavat siihen, mikä tulevaisuus toteutuu. Tiedepolitiikassa tarvitaan aiempaa perusteellisempaa ennakointia ja konkreettista pohdintaa siitä, millaista tulevaisuutta kohti haluamme kulkea ja millaiset päätökset tukevat asetettuja tavoitteita.