Tarinavetoisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin – BIG GAME -kilpailun hyvät käytännöt on julkaistu

08.05.2024

BIG GAME Digital Bank on ympäristöaiheisten STEM-oppimateriaalien digitaalinen alusta, joka kokoaa yhteen Erasmus-rahoitteiseen BIG GAME -hankkeeseen osallistuneiden oppilaiden kehittämiä avoimia oppimateriaaleja. 

Hyvin käytäntöjen kilpailussa oppilasryhmät kehittivät tarinavetoisia ratkaisuja pelimaailmassa esitettyihin ympäristöhaasteisiin. Ryhmät toimittivat lopulliset ratkaisuehdotuksensa hankekumppaneiden edustajista koostuvalle arviointiryhmälle. Kilpailu oli erityisen tiukka, ja arviointiryhmä päätyi aiemmin suunnitellun kahdeksan sijaan valitsemaan kymmenen hyvää käytäntöä. Voittajajoukkueet palkittiin erinomaisesta suorituksestaan erityisellä tunnustuksella. Hyvien käytänteiden valintaprosessissa painotettiin seuraavia kriteerejä: toteutettavuus, tehokkuus, käytännöllisyys ja selkeys.

Parhaat käytännöt on integroitu digitaalisen pelipohjaisen oppimisympäristöön ja niitä sovelletaan BIG GAME -pelissä sekä tulevissa haasteissa. Lisäksi kaikki muutkin kilpailuun lähetetyt ratkaisut ja videot ovat saatavilla hankkeen Digital Bankissa ja ne on myös julkaistu projektin YouTube-kanavalla.

Kansainvälinen monialaista STEM-opetusta tukeva Erasmus-hanke

BIG GAME -hankkeen tavoitteena on ollut lisätä kiinnostusta STEM-aineisiin (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ja edistää niiden huippuosaamista, vahvistaa digitaalista muutosta kouluissa, tukea opettajien ja oppilaiden digitaalisia taitoja sekä lisätä tietoisuutta keskeisistä ympäristöongelmista, erityisesti ilmastonmuutoksesta. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet yläkoulujen opettajat sekä 11–16 -vuotiaat oppilaat.

Hankkeeseen osallistuvat partnerit ovat Turun yliopisto, Joensuun lyseon peruskoulu, Tallinnan kansainvälinen koulu, I.C. Maria Montessori, EU-TRACK, EuroEd, Tallinnan yliopisto ja PIXEL. Erasmus-rahoitteinen hanke käynnistyi vuoden 2021 lopulla ja päättyy toukokuun 2024 lopussa.

big-game.eu-track.euhttps://big-game.eu-track.eu/img/logo_eu.png

Luotu 08.05.2024 | Muokattu 08.05.2024