Luonnontieteiden opiskelua sekä digisiirtymää edistävä BIG GAME -hanke loppusuoralla

08.05.2024

Erasmus-rahoitteinen BIG GAME -hanke, joka on osa Euroopan Unionin pyrkimyksiä tukea monialaista STEM-opetusta, on päättymässä menestyksekkäästi. 

Firenzessä järjestetyssä viimeisessä kansainvälisessä hankekokouksessa parikymmentä hankekumppaneiden edustajaa kokoontui keskustelemaan hankkeen saavutuksista sekä suunnittelemaan sen viimeisiä toimenpiteitä.

Hankkeen päätavoitteena on ollut vastata kolmeen Euroopan tasolla tunnistettuun tarpeeseen edistää oppimista. Ensimmäisenä tavoitteena on ollut edistää STEM-lähestymistapaa (Science, Technology, Engineering, Mathematics) oppimisessa, koska kiinnostus luonnontieteellisten aineiden opiskeluun on tutkimustulosten mukaan vähentynyt Euroopassa. Toisena tavoitteena on ollut digisiirtymän tukeminen kouluissa tarjoamalla innovatiivisia oppimismenetelmiä ja työkaluja opettajille ja oppilaille. 

Lisäksi hankkeessa on keskitytty ympäristö- ja ilmastonmuutoskysymyksiin liittyvään monitieteiseen oppimiseen ja ongelmanratkaisuun, ja näin on pyritty tukemaan ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Projektin tulokset tukevat merkittävästi hankkeen keskeisiä tavoitteita

Ensimmäinen merkkivä hankkeen tulos on BIG GAME -oppimiskäsitys ja -malli, jossa digitaalinen pelipohjainen oppimisympäristö ja -konsepti tarjoavat oppilaille immersiivisen ja yhteistoiminnallisen oppimiskokemuksen ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen. Toiseksi kehitettiin käsikirja ja työkalupakki digitaalisesta tarinankerronnasta STEM:ssä. Tämä opas auttaa opettajia ja opiskelijoita rakentamaan tarinavetoisia oppimisskenaarioita ja tarjoaa teknisiä välineitä oppimistulosten arviointiin. Lisäksi luotiin digitaalinen ympäristöalan STEM-oppimisalusta (BIG GAME Digital Bank). Tämä digitaalinen alusta  sisältää oppilaiden luomat ratkaisut ja oppimateriaalit, jotka ovat hyödynnettävissä uudelleen, ja jotka edistävät jatkuvaa oppimista.

Erasmus-rahoitteisen hankkeen toteuttivat yhteistyössä Turun yliopiston kanssa Joensuun lyseon peruskoulu, Tallinnan kansainvälinen koulu, I.C. Maria Montessori, EU-TRACK, EuroEd, Tallinnan yliopisto ja PIXEL. Hankkeen kohderyhmänä toimivat yläkoulujen opettajat ja heidän 11–16 -vuotiaat oppilaansa Suomessa, Virossa, Italiassa ja Romaniassa. 

Kuluneiden 30 kuukauden aikana hankkeeseen on osallistunut yli 400 opettajaa ja 600 oppilasta yläkouluista eri puolilta Eurooppaa.

big-game.eu-track.eu https://big-game.eu-track.eu/img/logo_eu.png

Luotu 08.05.2024 | Muokattu 08.05.2024